Dòng sự kiện:
Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ nặng trong năm 2020
01/02/2021 09:23:32
Năm 2020, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ sau thuế gần 2.175 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 5.085 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố doanh thu thuần quý IV/2020 đạt 914 tỷ đồng, tăng 318 tỷ so với cùng kỳ 2019. Nguồn thu chính của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đến từ bán trái cây với doanh số 538 tỷ đồng, tăng 66% so với quý IV/2019 nhờ diện tích thu hoặc trái cây tăng.

Doanh nghiệp cũng lần đầu tiên ghi nhận doanh số từ kinh doanh heo, đạt hơn 120 tỷ đồng. Được biết, trong 3 tháng cuối năm 2020, HAG đã hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty Chăn nuôi Gia Lai, sau khi hoán đổi nợ khó đòi tại doanh nghiệp này thành cổ phần, qua đó trở thành công ty mẹ.

Mặc dù doanh thu tăng nhưng giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến Hoàng Anh Gia Lai không có lợi nhuận gộp. Lỗ gộp trong quý IV/2020 của tập đoàn bầu Đức là 168 tỷ.

Điểm tốt trong doanh thu tài chính quý cuối năm của Hoàng Anh Gia Lai tăng đột biến lên 784 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi khi thanh lý các khoản đầu tư. Cùng với đó, chi phí tài chính giảm 439 tỷ đồng do doanh nghiệp không con phát sinh khoản lỗ từ việc chuyển nhượng vốn góp như cùng kỳ 2019.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, ban điều hành của HAG đã quyết định rà soát số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu trên nguyên tắc thận trọng.

Theo đó, HAG đã điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 bằng cách trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng. Việc này nhằm giúp báo cáo năm 2020 không phải tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán về khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn như 2 năm trước.

Hậu quả là chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác tăng rất mạnh sau khi trích lập dự phòng, dẫn đến việc HAG báo lỗ sau thuế tới 1.525 tỷ trong 3 tháng cuối năm vừa qua.

Lũy kế năm 2020, trong khi doanh thu ghi nhận tăng trưởng 50% lên 3.084 tỷ đồng, HAG vẫn báo lỗ sau thuế 2.174 tỷ đồng, lỗ đậm hơn năm trước gần 266 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của HAG đạt hơn 36.300 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu kỳ. Trong đó, công ty giảm mạnh tiền nhàn rỗi còn 97 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp ba lần lên 7.672 tỷ đồng, hàng tồn kho duy trì ở mức 2.286 tỷ đồng...

Nợ phải trả hơn 26.625 tỷ đồng (tăng 22%), phần lớn là do phát sinh thêm 4.704 tỷ đồng nợ vay và 845 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn; nợ vay dài hạn giảm 12% còn 9.646 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm từ 11.751 tỷ đồng xuống 9.675 tỷ đồng, do thâm hụt chênh lệch tỷ giá hối đoái và tăng lỗ lũy kế.

Đến cuối năm 2020, doanh nghiệp của bầu Đức đang lỗ lũy kế hơn 5.085 tỷ đồng.

Khánh Vy (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến