Dòng sự kiện:
Hơn 76 nghìn tỷ đồng gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất
03/10/2021 17:00:20
Bộ Tài chính cho hay, tính đến ngày 19/9 đã có 138.872 đơn đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 76.375 tỷ đồng.

 

Tổng số đơn đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất là 138.872.

Cập nhật tình hình gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 19/9/2021, tổng số đơn đề nghị gia hạn là 138.872, trong đó 119.400 đơn của doanh nghiệp, tổ chức và 19.472 đơn của cá nhân.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 76.375 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, Quý 1, Quý 2 năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 42.789 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 3 là 7.613 tỷ đồng, tháng 4 là 7.053 tỷ đồng, tháng 5 là 6.176 tỷ đồng, tháng 6 là 7.052 tỷ đồng, tháng 7 là 4.737 tỷ đồng, tháng 8 là 1,874 tỷ đồng, quý 1 là 3.936 tỷ đồng, quý 2 là 4.344 tỷ đồng.

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 1, Quý 2 năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và bằng 30.887 tỷ đồng.

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 327 tỷ đồng.

Tiền thuê đất được gia hạn là 2.370 tỷ đồng.

Tác giả: Nam Yên

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến