Dòng sự kiện:
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về 5 thủ tục hành chính khám chữa bệnh
18/12/2023 14:12:25
Bộ Y tế chính thức công bố 5 thủ tục hành chính về khám chữa bệnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Nhiều thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế.

Theo đó, kèm theo Quyết định này là 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Đây là văn bản thay thế Quyết định số 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và công bố 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo hiểm Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Bảo hiểm Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị này.

5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế.

Trước đó, ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế.

Nghị định đã có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các “nút thắt” vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm Y tế; bổ sung và hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm Y tế, sửa đổi mức hưởng Bảo hiểm Y tế và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả của Quỹ Bảo hiểm Y tế.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung, làm rõ phương thức đóng Bảo hiểm Y tế cho một số nhóm đối tượng, sửa đổi thủ tục khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp với quy định của Chính phủ về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử và sửa đổi một số nội dung mang tính chất kỹ thuật khác./.

Tác giả: P.V

Theo: Vietnam+
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến