Dòng sự kiện:
Khắc phục tình trạng lệch pha cung-cầu bất động sản
15/09/2023 08:45:26
Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản thời gian qua gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi cả trong và ngoài nước, với nhiều nguyên nhân.

Bộ Xây dựng đã có công văn 4044/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 907/BDN ngày 01/8/2023.

Cử tri phản ánh, hiện nay thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, dòng tiền và tiếp cận nguồn vốn, ảnh hưởng trực tiếp và tác động dây chuyền đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, việc làm của người dân.

"Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; cơ cấu lại thị trường bất động sản thông qua điều tiết nguồn cung, khắc phục tình trạng lệch pha cung – cầu bất động sản", cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản, doanh nghiệp bất động sản thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi cả trong và ngoài nước, với nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do dòng tiền, tiếp cận nguồn vốn khó khăn và thanh khoản của thị trường suy giảm.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, doanh nghiệp bất động sản, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở các báo cáo tham mưu, đề xuất của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều chỉ đạo giải quyết, với nhiều biện pháp rất cụ thể và quyết liệt để giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, doanh nghiệp bất động sản.

Cụ thể như Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp; Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 01/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc và bất động sản; Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp…

Đồng thời, theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Ban hành Văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, đồng thời ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương công bố danh mục dự án đủ điều kiện vay nhằm tạo điều kiện triển khai nhanh Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện.

Ban hành Văn bản số 1608/BXD-QLN ngày 24/4/2023 đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 19/5/2023 để tiếp tục đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Bên cạnh đó, để giải quyết căn bản những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện hành đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng đã tích cực nghiên cứu, xây dựng và tham mưu Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về: dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Khi các Luật này được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện hành đối với hoạt động kinh doanh bất động sản và tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng hơn để phát triển thị trường bất động sản.

Thời gian tới, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững vẫn sẽ tiếp tục được tập trung đẩy mạnh và coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải giải quyết dứt điểm.

Tác giả: T.M

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến