Dòng sự kiện:
Kiểm tra các dự án phân lô bán nền tại Đà Lạt, Bảo Lộc
06/05/2024 07:30:12
Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở cùng chính quyền thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản cũng như vai trò của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, phát hiện sai phạm…

Ngày 4/5, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản chỉ đạo các sở và cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn các TP. Đà Lạt và Bảo Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND TP. Đà Lạt và Bảo Lộc Kiểm tra, rà soát các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

Một khu vực phân lô bán nền ở Lâm Đồng.

Những nội dung cần kiểm tra, rà soát bao gồm: Tổng hợp việc thực hiện các quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê dưới hình thức phân lô, bán nền theo các quy định của Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản.

Sở ngành chức năng cần kiểm tra việc chủ đầu tư tuân thủ thực hiện nội dung đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua và tiến độ được phê duyệt tại dự án theo quy định.

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu kiểm tra việc các cơ quan chức năng có kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh, hướng dẫn các chủ đầu tư khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan kể trên rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn TP Đà Lạt và Bảo Lộc đã được tỉnh quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có nội dung cho phép chủ đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền (đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật) cho người dân tự xây dựng nhà ở nhưng đang triển khai các thủ tục về đất đai, quy hoạch, đầu tư.

Sau khi kiểm tra, các cơ quan, ban ngành liên quan căn cứ những quy định của pháp luật liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý chuyển tiếp đối với các dự án này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Các sở và cơ quan chức năng phải tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung nêu trên trước ngày 5/6.

Như Tiền Phong đã thông tin, việc kinh doanh bất động sản ở các thành phố của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Bảo Lộc khá sôi động. Ngoài các dự án đầu tư được phê duyệt, ở các thành phố này và một số huyện như Bảo Lâm, Lâm Hà… nổi lên tình trạng nhiều hộ hiến đất làm đường giao thông, rồi phân lô, bán nền, rao bán đất như dự án bất động sản.

Tác giả: Quế Như

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến