Dòng sự kiện:
Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang
05/04/2022 16:12:56
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Giám đốc Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang nhận thấy, trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành ông Nguyễn Văn Ni chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công giao việc cho viên chức chưa phù hợp với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, việc thu, chi không đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, không công khai, minh bạch việc sử dụng một số nguồn thu nhập tài chính, từ đó gây bức xúc, nội bộ, cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Ông Ni đã vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên: “Lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán…”.

Tác giả: Trần Lĩnh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến