Dòng sự kiện:
Lãnh đạo TP HCM đối thoại với người dân Thủ Thiêm về phương án giải quyết đền bù
Đang phổ biến