Dòng sự kiện:
LDG: Kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận giảm 83,7% về 5,67 tỷ đồng
29/10/2022 14:06:49
Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 94,5% và lợi nhuận giảm 83,7% trong quý III.

Thoát lỗ nhờ lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán

Trong quý III/2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 6,83 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5,67 tỷ đồng, giảm 83,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, đáng chú ý Công ty đã kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 0,18 tỷ đồng so với cùng kỳ 68,01 tỷ đồng, tức giảm 68,19 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 69,73 tỷ đồng lên 71,44 tỷ đồng (cùng kỳ 1,71 tỷ đồng); chi phí tài chính tăng 257,1%, tương ứng tăng thêm 25,04 tỷ đồng lên 34,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78%, tương ứng tăng thêm 12,84 tỷ đồng lên 29,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 64,27 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 41,8 tỷ đồng, tức giảm thêm 106,07 tỷ đồng.

Như vậy, việc kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi âm 64,27 tỷ đồng, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính đột biến là 71,44 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu tài chính của LDG. (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính đột biến là ghi nhận 70,5 tỷ đồng lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán so với cùng kỳ không ghi nhận. Như vậy, không có khoản lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán, Công ty sẽ phải báo lỗ quý III.

9 tháng đầu năm hoàn thành 6,4% kế hoạch năm

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 146,35 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 19,79 tỷ đồng, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Đầu tư LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 6,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thực tế, trong nhiều năm Đầu tư LDG liên tục đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng nhưng đều không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Đầu tư LDG ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 140,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 479,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 30,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 48,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt.

Được biết, Đầu tư LDG liên tục duy trì mô hình kinh doanh thâm hụt vốn kéo dài và tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh. Trong đó, dòng tiền kinh doanh năm 2019 âm 1.769,56 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng, và năm 2021, tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 956,35 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Đầu tư LDG tăng 10,3% so với đầu năm lên 7.841,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.026 tỷ đồng, chiếm 51,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn dài hạn đạt 1.441 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.248,8 tỷ đồng, chiếm 15,9 tỷ đồng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 619,2 tỷ đồng, chiếm 7,9% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cơ cấu phải thu khác của LDG tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

Trong kỳ, các khoản phải thu dài hạn tăng 13,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 491,6 tỷ đồng lên 4.026 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh các khoản phải thu chủ yếu 1.238,2 tỷ đồng các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn; 1.146,4 tỷ đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần; 465,5 tỷ đồng tạm ứng …

Như vậy, tài sản của Đầu tư LDG có tới 69,7% tổng tài sản (các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn) nằm ở bên thứ 3.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư LDG đã tăng 4,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 58,6 tỷ đồng lên 1.328,5 tỷ đồng và chiếm 16,9% tổng nguồn vốn.

Điểm đáng lưu ý, ngày 2/8/2022, Đầu tư LDG đã mua lại lô trái phiếu 129,4 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 2/8/2023 với lãi suất lên tới 12%/năm. Hiện tại, Công ty còn 1 lô trái phiếu trị giá khoản vay 390,8 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2023 với lãi suất 12%/năm, kỳ hạn thanh toán lãi vay là 1 tháng/lần.

LDG muốn phát hành 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá cao hơn thị trường 89,8%

Công ty dự kiến phát hành 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.200 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 850 tỷ đồng góp vốn đầu tư Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà (tên thương mại LDG Grand Đà Nẵng) thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa Công ty và CTCP Hải Duy; 200 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Thuỷ sản Bình Minh để đầu tư, thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (tên thương mại LDG Grand Hồ Tràm); và 150 tỷ đồng thực hiện đầu tư Dự án Khu chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (tên thương mại là LDG Sky).

Được biết, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu LDG giao dịch vùng giá 5.270 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành riêng lẻ đang cao hơn 89,8% so với giá thị trường.

Trước đó, Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 diễn ra vào tháng 6/2022, Công ty đã thông qua kế hoạch chào bán 120 triệu cổ phiếu để huy động 1.200 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động dự kiến dùng 600 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt; 400 tỷ đồng đầu tư vào dự án Khu Chung cư C1 - Khu đô thị mới Bình Minh (LDG Sky); và 200 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào CTCP Thuỷ sản Bình Minh.

Như vậy, so với kế tại Đại hội đầu năm, LDG đã tăng vốn đầu tư vào Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt lên 250 tỷ đồng và giảm vốn đầu tư vào dự án Khu chung cư Lô C1- Khu đô thị mới Bình Minh 250 tỷ đồng.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến