Dòng sự kiện:
Lợi nhuận 9 tháng của Dược Việt Nam gấp 4 lần cùng kỳ nhờ chia cổ tức
27/10/2023 11:12:45
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Dược Việt Nam ghi nhận 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 4 lần cùng kỳ và vượt 5% mục tiêu đề ra.

Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm - UPCoM: DVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 1.270,8 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đà giảm của giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn đà giảm của doanh thu nên biên lãi gộp được cải thiện từ 10% lên 12,6%; lãi gộp theo đó tăng 12% lên 160,4 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu tài chính tăng 35% lên 27,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 9% xuống 91,11 tỷ đồng. Cấn trừ đi các chi phí, Dược Việt Nam thu về 58,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 75% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Dược Việt Nam giảm nhẹ xuống 3.820,8 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng 2,8 lần lên 206,8 tỷ đồng, phần tăng chủ yếu đến từ 124,5 tỷ đồng cổ tức được chia.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế ở mức 350 tỷ đồng và 326,5 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 4 lần và 4,4 lần so với cùng kỳ.

So với kế hoạch đem về 5.917 tỷ đồng doanh thu và 334,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty đã thực hiện được lần lượt 5% kế hoạch doanh thu và vượt 5% lợi nhuận năm.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Dược Việt Nam giảm nhẹ xuống 5.723,7 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất với 1.664 tỷ đồng, trong đó có 907,1 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết và 862,7 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Hiện công ty đang góp 458,25 tỷ đồng vào CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) với tỉ lệ sở hữu 22%; gần 187,5 tỷ đồng tại CTCP Dược Danapha (UPCoM: DAN) với tỉ lệ sở hữu 26,4% và 104,5 tỷ đồng tại CTCP Dược phẩm Sanofi – Synthelabo với tỉ lệ sở hữu 30%.

Ngoài ra, công ty góp vốn vào CTCP Hoá – Dược phẩm Mekophar (UPCoM: MKP) 200,5 tỷ đồng với tỉ lệ sở hữu 18,4%; 173 tỷ đồng tại CTCP Sanofi Việt Nam và 129,4 tỷ đồng tại CTCP Dược phẩm OPC (HoSE: OPC) với tỉ lệ sở hữu 12,41%.

Các khoản phải thu ngắn hạn của Dược Việt Nam giảm 14% xuống mức gần 1.575 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn từ khách hàng hơn 1.438 tỷ đồng.

Đến cuối quý III/2023, lượng tiền và tiền gửi ngân hàng ở mức 863,6 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Trong đó có 37,35 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 813,4 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Nhờ đó, công ty thu về 45,88 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng trong 9 tháng.

Nợ phải trả tính đến cuối quý III ở mức 2.589 tỷ đồng. Hiện công ty đang vay 1.027 tỷ đồng, trong đó có 980 tỷ đồng vay ngân hàng, tuy nhân công ty không thuyết minh cụ thể.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tính đến cuối quý III/2023 ở mức 3.070,9 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Vốn góp chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 2.370 tỷ đồng, trong đó có 1.540,5 tỷ đồng từ Nhà nước và 829,5 tỷ đồng từ các cổ đông khác. Trong kỳ, CTCP Quản lý Quỹ PVI đã thoái 430 tỷ đồng tại doanh nghiệp.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến