Dòng sự kiện:
Lợi nhuận quý II tăng mạnh, Camimex hụt hơi hoàn thành kế hoạch năm
16/08/2022 16:30:06
Camimex ghi nhận lợi nhuận quý II/2022 tăng 119% so với cùng kỳ, tuy nhiên luỹ kế 6 tháng công ty chỉ hoàn thành được 23,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty cổ phần Camimex Group (MCK: CMX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 897 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Mặc dù giá vốn hàng bán trong quý tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 767 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp trong quý vẫn ghi nhận ở mức 130 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý II/2021.

Đáng kể đến, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong quý là 12 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Chi phí bán hàng trong quý của doanh nghiệp là 37 tỷ đồng tăng 68%, mức tăng chủ yếu đến từ chi phí dịch vụ mua ngoài tăng mạnh từ 23 tỷ đồng trong năm 2021 lên 51 tỷ đồng trong năm 2022.

Sau khi trừ hết các chi phí, Camimex Group thu về 46 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao hơn so với quý II năm ngoái 119%.

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2022 so với cùng kỳ, công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu là doanh thu thuần và giá vốn bán hàng tăng, số lượng và cơ cấu hàng bán thay đổi, đồng thời nhu cầu thị trường có sự khác biệt về giá cả giữa hai kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Camimex thu về 1.367 tỷ đồng doanh thu và 71 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 51% và 129% so với nửa đầu năm 2021.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu thu về 3.900 tỷ đồng từ doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2021. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Camimex đã hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 23,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản mà công ty sở hữu là 2.876 tỷ đồng, tăng gần 19% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn tăng 23,8%, đạt 2.142 tỷ đồng.

Cụ thể, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối kỳ ghi nhận 200 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận. Chỉ số hàng tồn kho của công ty là 1.041 tỷ đồng, tăng 20,7%, phần lớn đến từ mức tăng của thành phẩm.

Dư nợ phải trả của công ty đến cuối tháng 6 ở mức 1.509 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu kỳ. Theo đó, công ty phải trả tổng 842 tỷ đồng đế từ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, tăng 45% so với số đầu kỳ. Cùng với đó, các khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng từ 180 tỷ đồng lên 241 tỷ đồng vào cuối kỳ, tăng 34%.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến