Dòng sự kiện:
Lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 5.168 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước
17/01/2022 19:35:06
Năm 2021, nguồn thu ngoài lãi của MSB tăng 92% so với năm 2020 với sự đóng góp mạnh mẽ từ tăng trưởng từ doanh thu hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và góp vốn mua cổ phần.

 

Giao dịch tại MSB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 17/1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi so với năm trước.

Cụ thể, với lợi nhuận trước thuế đạt 5.168 tỷ đồng theo số liệu của riêng mảng ngân hàng, MSB đã vượt gần 58% so với mục tiêu 3.280 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm.

Một số chỉ tiêu khác cũng đã hoàn thành ở mức cao như tổng tài sản đạt 203.700 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm, vốn điều lệ tăng 30% lên 15.275 tỷ đồng.

Tín dụng tăng trưởng trên 20% theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước cấp, kết hợp với cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, nhờ đó thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 6.112 tỷ đồng tăng gần 30% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng hơn 58% trong cơ cấu tổng thu nhập thuần của ngân hàng.

Đặc biệt, nguồn thu ngoài lãi tăng 92% so với năm 2020 với sự đóng góp mạnh mẽ từ tăng trưởng từ doanh thu hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và góp vốn mua cổ phần. Tiền gửi khách hàng tăng hơn 8% đạt 94.616 tỷ đồng trong đó tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm tỷ trọng khoảng 36%, nằm trong tốp của thị trường các ngân hàng.

Năm 2021, MSB cũng đạt kết quả tốt trong việc quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu. Ngay từ quý 1, ngân hàng đã hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel II và bắt đầu áp dụng chuẩn mực Basel III trong quản trị rủi ro. Ngân hàng được Moody's nâng bậc tín nhiệm từ B2 lên B1 trong kỳ đánh giá tháng 5 sau khi cho thấy những cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản, nguồn vốn và xử lý nợ xấu. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo số liệu riêng lẻ của MSB kết năm 2021 đạt 11,24%. Nợ xấu kết năm ở mức 1,15% cũng là con số thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Đây là nỗ lực rất lớn của ngân hàng trong bối cảnh bị tác động bởi dịch COVID-19. Ngân hàng đã tiến hành cơ cấu nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID theo Thông tư 01 và Thông tư 14 của Ngân hàng nhà nước và đã trích lập dự phòng đầy đủ./.

Tác giả: Thúy Hà

Theo: Vietnam+
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến