Dòng sự kiện:
Lương cơ bản của 'sếp' VNPT, Vietnam Airlines bao nhiêu một tháng?
19/02/2020 18:15:16
Theo nghị định vừa ban hành, mức lương cơ bản của Chủ tịch Vietnam Airlines, VNPT không quá 70 triệu đồng/tháng còn VATM không quá 60 triệu đồng/tháng.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, nghị định quy định việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, bảng lương, tiền thưởng của người lao động và tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2020 tại Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Tiền lương, tiền thưởng đối với lãnh đạo và người lao động tại ba doanh nghiệp này được xác định dựa trên nguyên tắc gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Cụ thể, tiền lương được khoán theo đơn giá tiền lương quy định riêng cho từng doanh nghiệp. Khi xác định đơn giá khoán, công ty phải bảo đảm lợi nhuận (trước thuế) kế hoạch năm 2020 không thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019.

Công ty quyết định tạm ứng tiền lương không quá 85% đơn giá khoán để chi trả hàng tháng cho người lao động và ban điều hành.

Căn cứ quỹ tiền lương thực hiện và tiền lương đã tạm ứng cho người lao động, công ty xác định quỹ tiền lương còn lại được hưởng. Trường hợp đã tạm ứng và chi vượt quá quỹ tiền lương thực hiện thì phải hoàn trả từ quỹ tiền lương của năm sau liền kề.

Về tiền lương của thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên, nghị định quy định mức lương cơ bản được hưởng theo chức danh và loại công ty.

 

Theo phân loại này, Vietnam Airlines và VNPT được xếp vào loại 1 còn VATM thuộc loại 2.

Theo đó, đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên, doanh thu từ 30.000 tỉ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên, mức lương cơ bản của chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị 70 triệu đồng/tháng, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.

Đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng, doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người, các mức lương trên lần lượt là 60; 50 và 40 triệu đồng/tháng.

Về mức tiền thưởng, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, sẽ trích tiền thưởng cho lãnh đạo với công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá 2 tháng tiền lương và thù lao, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch và công ty xếp loại A.

Trường hợp không hoàn thành xếp loại, lãnh đạo sẽ không được trích tiền thưởng.

Khánh Linh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/luong-co-ban-cua-sep-vnpt-vietnam-airlines-vatm-bao-nhieu-mot-thang-289963.htm
Đang phổ biến