Dòng sự kiện:
Máy bay lao thẳng xuống nhà dân, ít nhất 4 người chết
Đang phổ biến