Dòng sự kiện:
Miễn hoàn toàn, giảm giá 16 dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021
22/05/2021 08:44:46
Việc giảm giá 9 dịch vụ và miễn hoàn toàn không thu đối với 6 dịch vụ chứng khoán sẽ được kéo dài từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2021 nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán được kéo dài thêm 6 tháng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như trong nước, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2021/TT-BTC tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18-3-2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục được kéo dài từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2021 (kéo dài thêm 6 tháng) để tiếp tục giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, tiếp tục giảm giá 10% - 50% đối với 9 dịch vụ. Trong đó, giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; giảm 15% - 20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; giảm 30% - 50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Tiếp tục không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: Dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trước đó, Thông tư số 14/2020/TT-BTC cũng đã được kéo dài hiệu lực thi hành theo Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17-7-2020 (kéo dài thêm 10 tháng, từ ngày 31-8-2020 đến hết ngày 30-6-2021).

Sau ngày 31-12-2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC.

 Tác giả: Nga Thanh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến