Dòng sự kiện:
Một ngân hàng Big4 chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt từ năm 2020
30/08/2023 11:19:35
VietinBank dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỉ lệ 11,7415% nhằm tăng vốn điều lệ lên từ 48.057 tỷ đồng hơn 53.700 tỷ đồng.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – HoSE: CTG) đã thống nhất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.

Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỉ lệ 11,7415%, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 117 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý III, IV/2023.

Ngân hàng cũng cho biết nguồn vốn tăng thêm dự kiến được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của VietinBank như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, nâng cấp cơ sở kỹ thuật,… và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư của ngân hàng.

Theo VietinBank, việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo điều kiện để ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.

Thông tin nguồn vốn thực hiện tăng vốn điều lệ (Nguồn: Vietinbank).

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Hội đồng quản trị của VietinBank cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 48.057 tỷ đồng lên 53.700 tỷ đồng nhưng chưa được hoàn tất. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận còn lại năm 2020.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 của VietinBank dự kiến: Tổng tài sản tăng trưởng từ 5% - 10%; Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; Các tỉ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước …

Ngoài ra, VietinBank còn có thêm kế hoạch trong năm 2023 là tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2016. Cụ thể, ngân hàng sẽ dùng 12.330 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, khối lượng phát hành hơn 1,2 tỷ đơn vị.

Do đó, trong năm 2023, nếu tại thời điểm phát hành, vốn điều lệ VietinBank vẫn đang ở mức 48.058 tỷ đồng thì tỉ lệ chia cổ tức tương đương với 25,66%. Vốn điều lệ dự kiến dự kiến tăng lên 60.387 tỷ đồng.

Trường hợp tại thời điểm phát hành, ngân hàng đã hoàn tất việc tăng vốn lên 53.700 tỷ đồng, thì tỉ lệ chia cổ tức là 22,96%. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công dự kiến là 66.030 tỷ đồng.

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, với lợi nhuận riêng lẻ sau thuế là 16.379 tỷ đồng, ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và hơn 2.300 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. Sau khi trích các quỹ bắt buộc, lợi nhuận còn lại là 11.521 tỷ đồng sẽ được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến