Dòng sự kiện:
MSB sắp tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng
21/07/2022 15:12:11
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành thêm 470 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng.

Cụ thể, để tăng vốn điều lệ, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472.500.000 cổ phần phổ thông. Trong đó bao gồm: 458.250.000 cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30% so với vốn điều lệ hiện tại; 14.250.000 cổ phần ESOP phát hành cho người lao động MSB theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

Như vậy, tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 tỷ đồng. Theo đó, nếu phát hành thành công, số lượng cổ phiếu sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngân hàng MSB thông qua vào tháng 4/2022, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn cao nhất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và hướng tới vị thế các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam.

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Dự kiến, việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Trong báo cáo triển vọng lợi nhuận quý 2/2022 vừa cập nhật, SSI Research ước tính kết quả kinh doanh của MSB sẽ đạt 1,6 - 1,7 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (giảm 14% so với cùng kỳ) trong quý 2/2022. SSI Research lưu ý rằng lợi nhuận trước thuế giảm chủ yếu là do hơn 1,5 nghìn tỷ đồng phí trả trước của một hợp đồng bancassurance độc quyền đã được ghi nhận trong quý 2 năm 2021.

Tác giả: Lê Thanh Hồng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến