Dòng sự kiện:
Năm 2020, TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công đạt 90%
31/12/2020 11:07:40
Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tính đến ngày 29/12, TP.HCM đã giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 90% trong tổng số vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 90%

Theo số liệu Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố, tổng vốn đầu tư trên địa bàn TP.HCM năm 2020 ước thực hiện 441.024 tỷ đồng, so với kế hoạch năm đạt 99,8%, tuy nhiên, giảm 1,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 77.617 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư, tăng 30,7%; khu vực ngoài nhà nước đạt 301.048 tỷ đồng, chiếm 68,3%, bằng 95%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 62.359 tỷ đồng, chiếm 14,1%, bằng 88,9% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê TP.HCM cho biết, nguyên nhân giảm trên chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 các doanh nghiệp thận trọng không triển khai thực hiện xây dựng, đầu tư ở nhiều dự án.

Đối với vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ ngân sách địa phương thực hiện năm 2020 ước tính đạt 39.913 tỷ đồng, tăng 50,8% so với năm 2019.

“Ước tính tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 90% so với kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay, kết quả này phản ánh việc thành phố đã quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công”, Cục Thống kê TP.HCM nhận định.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, để đạt được kết quả trên, kế hoạch vốn năm thành phố giao cho các sở ngành có sự chuẩn bị kỹ hơn so với những năm trước. Tổng mức vốn giao cho từng dự án đã bám sát thực tế, ít bị điều chỉnh kế hoạch vốn năm, tạo điều kiện cho chủ đầu tư chủ động trong thi công dự án.

Mặt khác, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cải tiến thủ tục hành chính. Đồng thời, thành phố đã có sự ưu tiên cho các dự án trọng điểm, cấp bách được bố trí vốn thi công trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Cục Thống kê TP.HCM cũng chỉ ra những khó khăn gặp phải trong thực hiện vốn sách như: Công tác giải phóng mặt bằng nhiều quận, huyện gặp rất nhiều khó khăn do cơ chế và giá cả chưa bám sát thực tế, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Công tác phê duyệt, điều chỉnh dự án còn tốn nhiều thời gian. Máy móc thiết bị thi công nhiều chủ đầu tư còn lạc hậu, đây cũng là điểm yếu làm giảm khối lượng thực hiện.

Cấp phép cho 40.302 doanh nghiệp

Về tình hình cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, Cục Thống kê TP.HCM cho biết, trong năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Các quốc gia là đối tác đầu tư chủ yếu của TP.HCM hiện nay vẫn đang đối mặt với các làn sóng của đại dịch.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tính từ ngày 1/1 đến ngày 20/12, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM là 4,36 tỷ USD, giảm 47,5% tổng vốn cấp phép năm 2019.

Trong đó, dự án đăng ký cấp mới có 950 dự án với vốn đạt 637,7 triệu USD, giảm 28% về giấy phép và giảm 65,4% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, có 865 dự án 100% vốn nước ngoài với vốn đăng ký là 605,9 triệu USD, chiếm 95% tổng vốn cấp mới; 84 dự án liên doanh với vốn đăng ký là 31,2 triệu USD, chiếm 4,9% tổng vốn.

Bên cạnh đó, điều chỉnh vốn đầu tư 250 lượt dự án với vốn đạt 540,9 triệu USD, giảm 19,1% về giấy phép và giảm 37% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Góp vốn, mua cổ phần có 3.640 trường hợp với tổng vốn đạt gần 3,2 tỷ USD, giảm 36,4% về giấy phép và giảm 43,2% về vốn.

Cũng theo số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM, tính từ đầu năm đến ngày 15/12, thành phố đã cấp phép cho 40.302 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 1.115.256 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 6,3%, vốn tăng 64%.

Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng là giấy phép là 28.537 đơn vị, chiếm 70,8%, giảm 7,2% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 961.411 tỷ đồng, chiếm 86,2%, tăng 91,8%.

Cụ thể, phân theo loại hình, Công ty TNHH có 34.696 đơn vị, giảm 6,6% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 433.650 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Công ty CP có 5.315 đơn vị, giảm 4,5%; vốn đăng ký 681.278 tỷ đồng, tăng 80,5%. Doanh nghiệp tư nhân có 289 đơn vị, vốn đăng ký đạt 316 tỷ đồng; số giấy phép giảm 3% và số vốn tăng 2,3%.

Ngoài ra, về thu chi ngân sách nhà nước, theo Cục Thông kê TP.HCM, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 ước thực hiện 352.000 tỷ đồng, đạt 86,7% dự toán, giảm 14,2% so với cùng kỳ.

Trong đó thu nội địa 238.000 tỷ đồng, đạt 85,4% dự toán, giảm 11,4%; thu từ dầu thô 10.500 tỷ đồng, đạt 86,1% dự toán, giảm 52,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 103.500 tỷ đồng, đạt 90,0% dự toán, giảm 12,8% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) năm 2020 ước thực hiện 83.483 tỷ đồng, đạt 81,8% dự toán, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 36.996 tỷ đồng, tăng 68,2%; chi thường xuyên đạt 45.123 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Tác giả: Lý Tuấn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến