Dòng sự kiện:
Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa cần đầu tư xây dựng hơn 13.300 căn nhà
14/10/2022 13:36:50
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh năm 2022. Trong đó, sẽ xây dựng khoảng 819 căn nhà ở xã hội, 420 căn nhà tái định cư…

Mục đích của kế hoạch là cụ thể hóa theo hướng phù hợp các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4202 ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, làm cơ sở để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ tỉnh; huy động mọi nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tham gia phát triển nhà ở, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

Làm cơ sở để tổ chức thực hiện các loại hình nhà ở theo chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt. Xác định quy mô dự án phát triển nhà ở bao gồm số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở năm 2022 trong giai đoạn triển khai kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung phát triển nhà ở trong năm 2022 là từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư. Bên cạnh đó, tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa; huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn của các thành phần kinh tế và của xã hội tham gia phát triển nhà ở.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai; thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản, chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ cấu nền kinh tế thị trường.

Ngoài ra, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức; nhà ở công nhân; nhà ở sinh viên và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà ở mua hoặc thuê, thuê mua phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương nhằm từng bước cải thiện chỗ ở của nhân dân.

Phát triển nhà ở thương mại theo quy hoạch được duyệt, đồng thời rà soát, xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ văn minh, hiện đại, hoàn thiện các dự án nhà ở đưa vào sử dụng.

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa cần đầu tư xây dựng 13.398 căn nhà. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng là 1.028.221 m2 sàn tương ứng 13.398 căn. Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến tăng thêm khoảng 374.245m2 sàn tương đương với 3.742 căn (chiếm tỉ lệ 36,4%); nhà ở xã hội dự kiến tăng thêm khoảng 39.609m2 sàn tương đương với 819 căn (chiếm tỉ lệ 3,85%); nhà ở để phục vụ tái định cư dự kiến khoảng 25.200 m2 sàn tương đương với 420 căn (chiếm tỉ lệ 2,45%); nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng dự kiến khoảng 589.167 m2 sàn tương ứng với 8.417 căn (chiếm tỉ lệ 57,3%).

Tỉ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại TP.Nha Trang (đô thị loại I) và Tp.Cam Ranh (đô thị loại II) đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư. Tỉ lệ nhà cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở tại đô thị loại III.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 23m2 sàn/người. Trong đó, đô thị đạt 24,1m2 sàn/người, nông thôn đạt 22,2 m2 sàn/người.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu phấu đấu trong năm 2022 đạt 8,8 m2 sàn/người

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trong năm 2022, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỉ lệ 97,8%, giảm tỉ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Tổng nguồn vốn để thực hiện khoảng 10.390,15 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nhà ở thương mại là 4.403,16 tỷ đồng; nhà ở xã hội là 315,68 tỷ đồng; nhà ở tái định cư là 273,06 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây là 5.398,25 tỷ đồng.

Dự kiến, nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình. Còn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội... và một phần từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Tác giả: Châu Tường

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến