Dòng sự kiện:
Ngân hàng Bản Việt muốn tăng vốn thêm 1.618 tỷ đồng
14/11/2021 10:37:29
Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ từ 1.052 tỷ đồng lên 1.618 tỷ đồng.

VietCapitalBank muốn tăng vốn thêm 1.600 tỷ đồng

Cụ thể, VietCapitalBank đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án tăng thêm vốn điều lệ từ 1.052 tỷ đồng lên 1.618 tỷ đồng. xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ năm 2021-2022 với tổng vốn điều lệ mới dự kiến sau tăng là 5.289 tỷ đồng. 

Ba phương thức tăng vốn được xin ý kiến gồm phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần thông qua chi trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 15%. Tổng giá trị phát hành là 550,6 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 4:1 (25%), tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 917,7 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong ngân hàng (ESOP) với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá 150 tỷ đồng.

Tổng vốn điều lệ tăng thêm theo kế hoạch mới là 1.618 tỷ đồng. Phương án trước đó là 1.052 tỷ đồng.

Thời gian lấy ý kiến dự kiến từ ngày 1 - 15/12/2021. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 24/11/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, VietCapitalBank báo lãi gấp 2,8 lần cùng kỳ, ghi nhận gần 386 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản ngân hàng tăng 8% so với đầu năm, đạt 65.821 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 13% (44.841 tỷ đồng). Tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên mức 42.454 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 52%, ghi nhận 7.937 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 9/2021, tổng nợ xấu của VietCapitalBank tăng 19% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ 2,79% đầu năm lên 2,94%.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến