Dòng sự kiện:
Ngân hàng được tiết lộ tiền gửi của khách hàng?
04/09/2014 15:30:09
Theo quy định, các ngân hàng phải có trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ngân hàng vẫn có thể cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng, với quy trình rất chặt chẽ...

Những thông tin này được nêu khá rõ trong văn bản số 08/VBHN-NHNN (ban hành hồi tháng 5/2014) của Ngân hàng Nhà nước ( NHNN) về việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.
 
Theo quy định của pháp luật về ngân hàng thì văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng phải có đầy đủ các nội dung, gồm: Lý do cần cung cấp thông tin;  Các thông tin cần cung cấp (nêu cụ thể loại thông tin và tên khách hàng); Thời hạn cung cấp thông tin; Địa điểm cung cấp thông tin; Mục đích sử dụng thông tin; Các tài liệu có liên quan đến việc đang tiến hành thanh tra, điều tra (như Quyết định thanh tra; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; các tài liệu chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến khách hàng).
 
Biên bản cung cấp thông tin phải ghi đầy đủ các nội dung: Thời gian cung cấp thông tin; Địa điểm cung cấp thông tin; Nội dung chi tiết các thông tin cung cấp; Phạm vi sử dụng các thông tin được cung cấp; Người đại diện cho bên cung cấp và bên được cung cấp thông tin; Những người tham gia vào việc cung cấp và được cung cấp thông tin; Người làm chứng (nếu có).
 
"Biên bản cung cấp thông tin" được lập thành 2 bản, bên cung cấp và bên được cung cấp thông tin, mỗi bên giữ một bản.

 

 Ảnh minh họa

Xử lý vi phạm
 
Nếu bên cung cấp thông tin cố ý tiết lộ các thông tin ra ngoài, cung cấp thông tin không đúng đối tượng hoặc không tuân thủ đúng các quy định, bên được cung cấp thông tin tiết lộ các thông tin ra ngoài hay sử dụng không đúng mục đích về các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 
Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng các quy định về lưu trữ, cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 
Nếu các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng hoặc mã số nhận thông tin và giao dịch về tiền gửi của khách hàng qua mạng máy tính bị để lộ ra ngoài trong các trường hợp sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật:
- Bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào tự ý sử dụng mã số nhận thông tin và giao dịch về tiền gửi của khách hàng qua mạng máy tính khi không được phép của khách hàng.

- Tổ chức hoặc cá nhân của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng để lộ ra ngoài.

- Tổ chức hoặc cá nhân được tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng cung cấp để lộ ra ngoài.
Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc các cá nhân của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng có hành vi cố tình che dấu các khoản tiên gửi và tài sản gửi của khách hàng có dấu hiệu bất hợp pháp thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
(Nội dung được tư vấn bởi Văn phòng Luật sư Doanh Gia - Đoàn Luật sư Hà Nội)

Theo Vnmedia.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến