Dòng sự kiện:
Ngày 15/11, Nghệ An có 45 ca dương tính với COVID-19, trong đó 1 ca nhiễm cộng đồng
15/11/2021 08:23:23
Từ 18h00 ngày 14/11 đến 6h00 ngày 15/11, Nghệ An ghi nhận 45 ca dương tính mới với COVID-19 tại 13 địa phương. Trong đó, có 1 ca cộng đồng tại TP Vinh, 44 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân T.Đ.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xóm Phúc Lộc, Vinh Tân, TP Vinh. Bệnh nhân tiền sử có tiếp xúc với Bệnh nhân N.T.A đã được công bố ngày 14/11. Ngày 14/11 Bệnh nhân lên trạm y tế Vinh Tân khai báo và được test nhanh cho kết nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. Bệnh nhân nằm trong vùng phong tỏa. Ngày 8/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh: 1978 . Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu lần 1 ngày 8/11 cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.V.L, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Tân Thắng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.Q đã được công bố trước đó.Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân L.V.H , nam, sinh 1970. Địa chỉ: Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Tân Thành, xã Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung của xã và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân H.T.A.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 và con của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân M.T.S, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Bản Xớn, xã Châu Hội, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại tập trung và đã xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 14/ 11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân L.T.S, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: khối 5A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.C.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 14/11 Bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

10. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1924. Địa chỉ: Nghi Xá, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định Dương tínhvới vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân Đ.Đ.S, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân P.T.N, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân Đ.T.K.L, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.X.T, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.T.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân Là F1 của Bệnh nhân N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân N.T.M. D, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.N.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.T.A, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.T.Đ, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân Đ.H.S, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân Đ.Đ.M, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân Đ.H.S, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc.Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 12/11 Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả nghi ngờ và được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã được công bố trước đó. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC , ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã được công bố trước đó. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.T.Á. N, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã được công bố trước đó. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC , ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân N.T.X, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân Là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã được công bố trước đó. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Lạc Hồng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân L.V.S, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 9, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L.C đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả Âm tính,. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân V.T.O, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Châu Nhân, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là trường hợp F1 đã được cách ly tại BVDC số 8. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân T.B.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Bệnh nhân là trường hợp F1đã được cách ly tại BVDC số 8. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân N.H.B, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Nghĩa Phúc, Tân Kỳ. Bệnh nhân là trường hợp F1 đã được cách ly tại BVDC số 8. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân Đ.V.H, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là trường hợp F1 đã được cách ly tại BVDC số 3. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Thọ Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là trường hợp F1đã được cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Nghĩa Đàn ngày 7/11. Ngày 8/11 Bệnh nhân được cách ly tại Trường PTDT bán trú THCS Lợi - Lạc và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. Bệnh nhân L.V.L, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Nghĩa Đàn ngày 7/11. Bệnh nhân được cách ly tại Trường PTDT bán trú THCS Lợi - Lạc và ngày 8/11 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. Bệnh nhân Đ. V.N, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Nghĩa Đàn ngày 7/11. Ngày 8/11 Bệnh nhân được cách ly tại Trường PTDT bán trú THCS Lợi - Lạc và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẩu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. Bệnh nhân H.D.Đ , nam, sinh: 1984. Địa chỉ: xóm 2, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày 8/11. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly của huyện và được lấy mẫu xét nghiệm lần 01 có kết quả âm tính. Ngày 14/11/2021 được lấy mẫu lại gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

39. Bệnh nhân N.D.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 6/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà và lẫy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 12/1. Bệnh nhân được cách ly tại KS Hòn Ngư. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. Bệnh nhân T.D.H, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Quang Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ TPHCM về ngày 7/11. Bệnh nhân được cách ly tại chùa Gám và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi , ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. Bệnh nhân T.V.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Quang Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tại Trường MN Quang Thành. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi , ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43. Bệnh nhân T.H.S, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Quang Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tại Trường MN Quang Thành. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi , ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. Bệnh nhân C.V.G.L, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Xóm 2, xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 1/11. Bệnh nhân được cách ly tại và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

45. Bệnh nhân L.V.C, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Nghĩa Thọ – Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Đắc Lắc về Nghĩa Đàn ngày 8/11. Bệnh nhân được cách ly tại Trường PTDT bán trú THCS Lợi - Lạc lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 14/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 15/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến