Theo đó, ngày 20/9 tới đây, Công ty CP (CTCP) Đầu tư phát triển Hạ tầng Idico (mã Ck: HTI) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.800 đồng. Thời gian thanh toán 30/9/2022. Như vậy, với gần 25 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Hạ tầng Idico sẽ chi khoảng 45 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (mã Ck: ISH) thông báo ngày 20/9 sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Với 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi ra khoảng 90 tỷ đồng để trả cổ tức trên. Thời gian thanh toán ngày 12/10.

Ảnh minh hoạ

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã Ck: SMB) thông báo chốt trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Cụ thể, ngày 21/9 là chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền. Ngày thanh toán là 29/9. Tỷ lệ thanh toán 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Ngày thực hiện dự tính vào 29/09/2022. Như vậy với hơn 29,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Bia Sài Gòn - Miền Trung sẽ chi khoảng 74,6 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày 26/9, CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 (mã Ck: HT1) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán là ngày 26/10. Với hơn 381,58 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Xi măng Vicem Hà Tiên sẽ chi gần 230 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này./.

Tác giả: Tấn Minh