Dòng sự kiện:
Nhiều ngân hàng muốn 'hốt bạc' trong năm nay
07/04/2024 13:02:35
BVBank, HDBank, Sacombank, Eximbank… đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 ở mức hàng trăm tỷ đồng. Tổng tài sản, huy động khách hàng, dư nợ tín dụng… đều tăng từ 10% trở lên.

Tuần qua, VN-Index giảm 28,98 điểm xuống 1.255,11 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 127.06 tỷ đồng, tăng 12,4% so với tuần trước. HNX-Index giảm 2,9 điểm về mức 239,68 điểm.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 55,56 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 2.185 tỷ đồng, giảm hơn 57% về lượng và gần 54% về giá trị so với tuần trước.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 3,91 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng gần 221 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng hơn 4 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng gần 76 tỷ đồng.

Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 1-5/4 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 55,65 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng gần 2.040 tỷ đồng, cùng giảm hơn 55% cả về lượng và giá trị so với tuần trước đó.

Kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2024, dự kiến được tổ chức vào ngày 19/4. Theo đó, BVBank đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 ở mức 200 tỷ đồng - gấp 2,7 lần năm trước. Tổng tài sản 100.000 tỷ đồng, huy động khách hàng ước tăng 10% - đạt 74.086 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến đến đến cuối năm 2024 tăng 14%, đạt 65.937 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 ở mức 200 tỷ đồng - gấp 2,7 lần năm trước.

Tại đại hội, BVBank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2024. Cụ thể, ngân hàng này sẽ tăng thêm gần 890 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên tối đa 6.408 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng và ESOP.

BVBank cũng sẽ trình đại hội thông qua việc đưa cổ phiếu BVB niêm yết trên HoSE. Trước đó, kế hoạch này cũng đã được trình và thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 nhưng ngân hàng chưa thực hiện do bối cảnh thị trường không thuận lợi.

Tương tự, Eximbank (mã chứng khoán: EIB) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4. Năm nay, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 5.180 tỷ đồng, cao hơn 90,5% so với kết quả thực hiện năm 2023. Tổng tài sản được kỳ vọng tăng thêm 11%, lên mức 223.500 tỷ đồng. Huy động vốn tăng thêm 10,5% lên 175.000 tỷ đồng. Eximbank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 14,6% lên 161.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được giảm về ngang với năm 2022 - ở mức 1,8%.

Eximbank sẽ trình đại hội kế hoạch trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền mặt. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền mà ngân hàng dự kiến chi ra là 522 tỷ đồng. Còn với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng sẽ phát hành thêm gần 122 triệu cổ phiếu mới, tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 1.219 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Eximbank sẽ đạt 18.688 tỷ đồng.

Eximbank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng 14,6% lên 161.000 tỷ đồng.

Tại đại hội năm nay, Eximbank cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Mai Loan. Bà Loan đã xin từ chức vì lý do cá nhân. Dự kiến, Eximbank sẽ bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Ngoài ra, Eximbank sẽ tiếp tục trình cổ đông thông qua kế hoạch bán gần 6,1 triệu cổ phiếu quỹ tương tự như nghị quyết năm trước.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2024, sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26/4 tại TPHCM. Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2023.

Đến cuối năm nay, tổng tài sản dự kiến ở mức 724.100 tỷ đồng, tăng 10%. Trong đó dư nợ tín dụng đạt 535.800 tỷ đồng, tăng 11% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với hạn mức phân bổ. Nguồn vốn huy động dự kiến ở mức 636.600 tỷ đồng, cao hơn 10% so với cuối năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.

Đại hội cũng sẽ xem xét thông qua tờ trình về việc nâng số lượng thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2026) từ 4 thành 5 người. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng có các tờ trình liên quan đến việc sửa đổi quy chế điều lệ để phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Tổng lợi nhuận giữ lại lũy kế của Sacombank đang ở mức 18.387 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng giống như các năm trước, Sacombank tiếp tục không chia cổ tức cho cổ đông.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 26/4 theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại TPHCM. Tại đại hội, HDBank sẽ trình cổ đông thông qua các báo cáo, gồm kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội.

HDBank sẽ trình đại hội kế hoạch chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25%.

Mục tiêu đến cuối năm 2024 của HDBank là tổng tài sản vượt 700.000 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng huy động dự kiến đạt trên 624.000 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng dư nợ dự kiến vượt 438.000 tỷ đồng, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao.

HDBank sẽ trình đại hội kế hoạch chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25%, gồm 10% tiền mặt 15% cổ phiếu. Đáng chú ý, ngân hàng này dự kiến trả cổ tức năm 2024 lên đến 30%, gồm tiền mặt và cổ phiếu.

Không trả cổ tức

HoSE vừa có quyết định đưa cổ phiếu DTL của Công ty CP Đại Thiên Lộc vào diện cảnh báo, kể từ ngày 11/4. Nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Hôm 4/4, HoSE cũng có quyết định đưa cổ phiếu của DTL vào diện kiểm soát, từ ngày 11/4/2024. Nguyên nhân, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong hai năm gần nhất (2022 - 2023) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội tổ chức ngày 25/4, hình thức trực tuyến.

Năm nay, Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, hơn tăng 43% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ hơn 1.110 tỷ đồng. Về phân phối lợi nhuận, Hòa Bình trình cổ đông không trả cổ tức năm 2023.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, Hòa Bình trình cổ đông dừng phương án tăng vốn thông qua ngày 18/10/2023, đồng thời trình phương án tăng vốn mới. Trong đó, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu (74 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ và 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ), triển khai trong năm 2024 - 2025.

Đối với kế hoạch hoán đổi nợ, công ty phát hành tối đa 74 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị hoán đổi là 740 tỷ đồng, thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Trong đó, HBC sẽ hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ như nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, giá phát hành dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu, huy động 2.400 tỷ đồng, thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi phát hành. Trong đó, số tiền huy động được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại ngân hàng.

Tác giả: Duy Quang

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến