Dòng sự kiện:
NHNN rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
20/12/2019 09:16:08
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định số 2578/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của NHNN (Kế hoạch).

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/12 với mục đích là tiến hành rà soát thường xuyên nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, rà soát các quy định của NHNN nhằm đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn được ban hành sau, tạo thuận lợi cho việc thực thi những văn bản này.

Đối tượng của Kế hoạch là văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của NHNN quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ngoài ra, NHNN tiếp tục rà soát đối với những hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN còn hiệu lực được ban hành trước ngày 1/7/2016 (trước khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành).

Kế hoạch quy định, các Vụ, Cục, đơn vị tại trụ sở chính NHNN (có thực hiện hoạt động chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật), thường xuyên, liên tục thực hiện rà soát văn bản do đơn vị mình chủ trì soạn thảo ngay khi có căn cứ pháp lý để rà soát nhằm đảm bảo phù hợp quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn được ban hành sau; rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Vụ Pháp chế có nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả rà soát của các Vụ, cục, đơn vị; đề xuất trình Thống đốc NHNN xử lý kết quả rà soát theo thẩm quyền.

Vụ Pháp chế xây dựng và trình Thống đốc NHNN ban hành Quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN năm 2019.

NHNN tiếp tục cập nhật kết quả rà soát văn bản tại các danh mục văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của NHNN kỳ 2014-2018.

Kế hoạch quy định rõ, Vụ Pháp chế đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các Vụ, cục, đơn vị và xây dựng báo cáo tình hình rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của NHNN trình Thống đốc NHNN ký gửi Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Khánh Linh (T/H)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến