Dòng sự kiện:
Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022
01/12/2022 10:11:38
Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022 gồm: thống nhất cách áp dụng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2022; quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không...

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2022

Một trong những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2022 là Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ 1/12/2022, thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019.

Ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC gồm 2 phụ lục. Phụ lục I: danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Phụ lục II: gồm 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để: Xây dựng các biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Xây dựng các danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan; Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Bổ sung quy định về giá hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 31/2022/TT-BCT ngày 8/11/2022 sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/12/2022.


Bổ sung quy định về giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá điện năm cơ sở (Ảnh: Lương Bằng)

Đáng chú ý, Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 4 Điều 3 của Thông tư 57/2020/TT-BCT. Theo đó, giá hợp đồng mua bán điện để so với khung giá phát điện năm cơ sở được quy định như sau:

Giá hợp đồng mua bán điện phải nằm trong khung giá phát điện năm cơ sở của nhà máy điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, trong đó giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện để so với khung giá phát điện năm cơ sở được tính toán trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng với thành phần chi phí tính toán khung giá phát điện.

Trường hợp năm cơ sở của nhà máy nhiệt điện không có khung giá phát điện, giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện được tính toán quy đổi trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng để so với khung giá phát điện của năm gần nhất của loại hình nhà máy điện đó.

Đối với các dự án đã khởi công nhưng chưa ký kết hợp đồng mua bán điện trước ngày 28/12/2022: Giá hợp đồng mua bán điện phải nằm trong khung giá phát điện năng đàm phán hợp đồng mua bán điện, trong đó giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện để so với khung giá phát điện được tính toán quy đổi trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng với thành phần chi phí tính toán khung giả phát điện.

Văn phòng nước ngoài được thuê nhà theo chính sách ưu đãi đặc biệt

Nghị định số 90/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/10/2022 về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/12/2022.

Nghị định số 90/2022/NĐ-CP nêu rõ, việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp các điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đã ký.

Một trong những quy định đáng chú ý tại nghị định này là văn phòng nước ngoài được thuê nhà theo chính sách ưu đãi đặc biệt.

Cụ thể, Nghị định 90 quy định, giá cho thuê nhà phục vụ đối ngoại được xác định theo thị trường; đảm bảo bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà phục vụ đối ngoại; việc miễn hoặc giảm giá cho thuê nhà thấp hơn giá thị trường do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định trên nguyên tắc "có đi có lại", phù hợp với quan hệ đối ngoại của Nhà nước.

Quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu hàng không

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định 93/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không. Nghị định này có hiệu lực từ 22/12/2022.

Nghị định 93 quy định cụ thể dòng lưu chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý của hành khách tại cửa khẩu đường hàng không.

Cụ thể, về dòng lưu chuyển hành khách, đối với hành khách nhập cảnh, hành khách khi xuống tàu bay thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, thực vật mang theo (nếu có), thủ tục kiểm soát nhập cảnh, thủ tục hải quan.

Với hành khách xuất cảnh, hành khách thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục hàng không, thủ tục kiểm soát xuất cảnh, thủ tục hải quan và soi chiếu an ninh hàng không.

Với hành khách quá cảnh, hành khách khi xuống tàu bay thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục kiểm dịch, kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không.

Trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, dòng lưu chuyển hành khách có thể được điều chỉnh theo các quy định phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế.

Về dòng lưu chuyển hàng hóa, hành lý của hành khách, đối với hàng hóa nhập khẩu, hành lý của hành khách nhập cảnh không đi cùng hành khách khi xuống tàu bay, thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật), thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh không đi cùng hành khách, thực hiện lần lượt theo trình tự thủ tục kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật), thủ tục hải quan và soi chiếu an ninh hàng không.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến