Dòng sự kiện:
Những thay đổi về tuổi nghỉ hưu, lương hưu từ năm 2023
20/02/2023 12:51:28
Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ của người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa thông tin về những thay đổi về tuổi nghỉ hưu và lương hưu của người lao động từ năm 2023.

Theo đó, vào năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên, theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu quy định trong Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ của người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.

Như vậy, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 đối nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng. Đối với lao động nữ là từ đủ 56 tuổi.

"Đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, vẫn có trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí là 10 năm. Với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đến 5 tuổi", Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin.

Lương hưu tăng thêm 12,5% từ ngày 1/7/2023

Trước đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ngoài việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng thì còn tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Năm 2022, mặc dù không tăng lương cơ sở nhưng nhiều đối tượng đã được tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP .

Hiện hành, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ bằng mức lương cơ sở (khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ).

Do có sự điều chỉnh về lương cơ sở 2023 nên mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023.

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 3/1/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2023; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 1/1/2023.

Theo Khoản 1, Điều 2 của Thông tư, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2023 được thực hiện theo bảng cụ thể, đơn cử như: Trước năm 1995, mức điều chỉnh là 5,26; Từ năm 1995 đến 2023 các mức điều chỉnh sẽ giảm dần, như năm 2000 mức điều chỉnh giảm còn 3,70; năm 2010 giảm còn 1,77; năm 2023 có mức điều chỉnh là 1,00.

Điều 3 của Thông tư cũng quy định điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư này theo công thức:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng cụ thể: Năm 2008 mức điều chỉnh là 2,07 và lần lượt giảm dần cho các năm tiếp theo; năm 2020 mức điều chỉnh là 1,05 và năm 2023 là 1,00.

Tác giả: Tuệ Minh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến