Dòng sự kiện:
Nợ vay của Tập đoàn Hà Đô giảm nhưng áp lực còn lớn
13/11/2021 08:57:39
Doanh thu quý III của Tập đoàn Hà Đô giảm nhưng lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. Sau 9 tháng, Hà Đô đã thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (MCK: HDG) mới công bố, tính đến 30/9, tổng tài sản đạt 15.266 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm.

Trong đó, chủ yếu là tăng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn, tài sản cố định hữu hình và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tổng giá trị các khoản phải thu đạt 1.527 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 33%, còn 1.170 tỷ đồng, chủ yếu là giảm bất động sản đang xây dựng.

Ngoài ra, Hà Đô còn 5.055 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tập trung tại các dự án khu nghỉ dưỡng Bảo Đại, dự án điện gió 7A, dự án khu đô thị Linh Trung, dự án thủy điện Đăk Mi.

Những dự án xây dựng dở dang của Hà Đô.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tính đến ngày 30/9 của Hà Đô đạt 10.468 tỷ đồng, bằng 68% tổng tài sản và gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.

Điều đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Tập đoàn Hà Đô là dòng tiền kinh doanh 9 tháng đầu năm tăng 28% so với cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư vẫn âm nhưng đã giảm hơn 40% về mức âm 891 tỷ đồng, chủ yếu không còn ghi nhận khoản tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác, tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và giảm tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Cùng với đó, Hà Đô ghi nhận khoản tiền thu hồi đầu tư đơn vị khác và tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Hà Đô giảm 81 tỷ nợ vay, tuy nhiên dư nợ vay vẫn chiếm tỉ trọng khá lớn trong cấu trúc nguồn vốn. Cụ thể, nợ vay còn 6.487 tỷ đồng, chiếm 42% cơ cấu nguồn vốn, chủ yếu là nợ vay dài hạn.

Xét về tình hình kinh doanh, riêng quý III, doanh thu của Hà Đô giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 649 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm giúp lợi nhuận gộp tăng 16%, đạt 413 tỷ đồng.

Trong quý III, doanh thu tài chính giảm 30%, còn 9 tỷ đồng. Ngoại trừ chi phí tài chính tăng 39%, đạt 86 tỷ đồng, các chi phí khác như bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm, lần lượt giảm 90% và 8%, còn 1,8 tỷ đồng và 37 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí, Hà Đô báo lãi sau thuế đạt 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lãi sau thuế của Hà Đô lần lượt giảm 35% và 24%, đạt 2.469 tỷ đồng và 729 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Năm 2021, Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang so với năm 2020 với mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ĐHĐCĐ bất thường 2021 mới đây, công ty thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Với 163,63 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phát hành thêm 32,7 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2020, thời gian dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được sự phê duyệt của UBCK Nhà nước.

Cùng với đó, tại Đại hội, Tập đoàn thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 với mệnh giá 10.000 đồng/ cp và soố lượng cổ phiếu phát hành tối đa không vượt qua 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 12/11, giá cổ phiếu HDG đứng ở mức 66.000 đồng/cp, tăng 52% so với hồi đầu năm.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến