Dòng sự kiện:
Nợ xấu của Cảng Sài Gòn giảm hơn 80%
29/01/2024 20:00:25
Dù doanh thu giảm 15%, lợi nhuận sau thuế của Cảng Sài Gòn vẫn tăng thêm 45% so năm 2022 do cắt giảm được các loại chi phí.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) ghi nhận doanh thu đạt 269 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận gộp tăng thêm 38%, ở mức trên 93 tỷ đồng, khiến biên lợi nhuận được kéo lên mức 34%.

Trong kỳ, hoạt động tài chính có nhiều biến động khi doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ, đạt gần 24 tỷ đồng, chi phí cũng tăng gấp 6 lần, với 9 tỷ đồng. Khoản chi phí quản lý doanh nghiệp giảm một nửa so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 44 tỷ đồng,

Khấu trừ các loại chi phí, Cảng Sài Gòn báo lãi sau thuế đạt gần 69 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với quý IV/2022. Dù vậy, kết quả này vẫn “kém vui” so với 2 kỳ liền kề trước đó trong năm 2023.

Lũy kế năm 2023, doanh nghiệp cảng này có doanh thu “đi lùi” 15%, đạt 942 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán có mức giảm tương đương nên biên lợi nhuận hầu như đi ngang, ở mức 34%.

Điểm đáng ý là năm 2023, Cảng Sài Gòn tiết giảm được khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, chỉ còn 57 tỷ đồng, giảm đến 75% tương đương 170 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra hoạt động tài chính cũng có phần khởi sắc khi doanh thu tăng và chi phí giảm. Công ty cũng có đến 42 tỷ đồng từ phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Cảng Sài Gòn tăng đến 45% so với năm 2022, với 295 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của doanh nghiệp vào thời điểm cuối năm 2023 giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 5.345 tỷ đồng. Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn tiếp tục là 2 phần tài sản có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản, lần lượt chiếm 29% và 21%. Tiếp đó là các khoản phải thu dài hạn với 905 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với thời điểm đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 373 tỷ đồng, tăng 84% so với đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng thêm 7%, ở mức 2.504 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Đáng chú ý, ở thời điểm cuối năm 2023, Cảng Sài Gòn còn có trên 54 tỷ đồng là nợ xấu của các đối tác. Doanh nghiệp này cũng phải trích lập dự phòng trên 45 tỷ đồng cho các khoản nợ xấu trên. Tuy nhiên, mức nợ xấu này đã được giảm đáng kể (trên 82%) so với con số 308 tỷ đồng nợ xấu vào đầu năm.

Cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Cảng Sài Gòn tăng nhẹ 6% so với đầu năm, đạt 2.841 tỷ đồng, trong đó có 362 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tác giả: Lê Mạnh Quốc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến