Dòng sự kiện:
Nông nghiệp BaF Việt Nam nhận thêm một công ty chăn nuôi lợn
16/08/2022 15:42:34
Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF - sàn HoSE) thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng vốn đơn vị khác.

Theo đó, Nông nghiệp BaF Việt Nam thông qua việc nhận 99,9% vốn của Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Tân Châu thành lập năm 2020, địa chỉ tại tổ 6, ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi lợn. Đơn vị có vốn điều lệ thời điểm sáng lập là 20 tỷ đồng và đã tăng lên 40,8 tỷ đồng vào đầu tháng 7 vừa qua.

Hồi tháng 5 năm nay, Nông nghiệp BaF Việt Nam đã nhận chuyển nhượng vốn góp tối thiểu 80% của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng- cũng là đơn vị lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn tại Tây Ninh.

Tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp này sở hữu 13 công ty con với tỷ lệ nắm giữ từ 98% - 100% và 2 công ty liên kết. Trong đó, 12 đơn vị kinh doanh chính trong lĩnh vực chăn nuôi, một doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH MTV BAF Meat Bình Phước hoạt động chủ yếu là giết mổ và chế biến thịt.

Miễn chào mua công khai đối với cổ đông lớn

Ở một diễn biến khác, Nông nghiệp BaF Việt Nam vừa công bố Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/8 để thông qua các nội dung:

Công ty thông qua việc phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022, kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định nằm từ 5,25% đến 5,5%/năm (nếu nhà đầu tư không chuyển đổi, lãi suất sẽ tăng từ 10,5%/năm đến 11%/năm). Đối tượng mua là International Finance Corporation – thành viên Ngân hàng Thế giới (IFC).

Về giá chuyển đổi, Công ty lập ra 3 kịch bản.

Trong đó, kịch bản 1, nếu Nông nghiệp BaF Việt Nam không có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền thì giá dự kiến là 19.231 đồng/cổ phiếu.

Kịch bản 2, nếu Nông nghiệp BaF Việt Nam thực hiện chào bán cổ phiếu với tổng số lượng cổ phiếu thêm là 100 triệu cổ phiếu, giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị tiền thu từ đợt phát hành 4.000 tỷ đồng, giá dự kiến chuyển đổi là 27.760 đồng/cổ phiếu.

Kịch bản 3, nếu Nông nghiệp BaF Việt Nam không có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhưng có thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%, giá chuyển đổi dự kiến là 16.231 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến trong quý III, quý IV/2022.

Trong số 600 tỷ đồng huy động, Công ty dự kiến dùng 230 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo; 100 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo; 40 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng thực hiện dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo;

65 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng; 65 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng; 40 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng; 30 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng; Và 30 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông nội bộ dự kiến chuyển nhượng cho Siba Holdings (Nguồn: BAF).

Một nội dung đáng chú ý, Công ty thông qua miễn chào mua công khai đối với Công ty cổ phần Siba Holdings để nâng sở hữu từ 20,5% lên 40,5% vốn điều lệ. Ngược lại, bên chuyển nhượng là nhóm cổ đông nội bộ trong danh sách trên.

Lợi nhuận và doanh thu đồng loạt giảm trong quý II

Trong quý II/2022, Nông nghiệp BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.625,24 tỷ đồng, giảm 41,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 40,42 tỷ đồng, giảm 62,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,1% về còn 4,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 53,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 76,4 tỷ đồng về 65,97 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 313,9%, tương ứng tăng thêm 26,62 tỷ đồng lên 35,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 8,25 tỷ đồng lên 8,42 tỷ đồng (cùng kỳ 0,17 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Nông nghiệp BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.164,23 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 128,14 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 31,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Nông nghiệp BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 62,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 243,6 tỷ đồng, giảm 180,9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 303,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 256,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Nông nghiệp BaF Việt Nam giảm 11% so với đầu năm, tương ứng giảm 601,1 tỷ đồng về 4.856,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.582,3 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.448,9 tỷ đồng, chiếm 29,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 732,6 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 33,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 361,2 tỷ đồng lên 1.448,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 44,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.281,1 tỷ đồng về 1.582,3 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh khoản phải thu giảm mạnh chủ yếu hàng loạt các khoản phải thu của các tổ chức giảm về 0 như CTCP Tập đoàn Tân Long, CTCP Nông sản Sông Lam, Công ty TNHH Thương mại Nông Lâm Vạn Thành Long, CTCP Thăng Hoa, CTCP Đầu tư Hoàn Kiếm …

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 157,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 256,4 tỷ đồng lên 419,5 tỷ đồng và chiếm 8,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/8, cổ phiếu BAF tăng 800 đồng lên 31.800 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến