Dòng sự kiện:
Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
18/10/2023 08:15:28
CTCP Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán DRL - sàn HOSE) mới công bố BCTC quý III và luỹ kế 9 tháng năm 2023.

Trong quý III, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 26,3 tỷ đồng, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết, do lượng nước quý III/2023 về nhiều và ổn định hơn so với quý II/2022 nên sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 31,36 triệu kWh, tăng 1,33% so với cùng kỳ năm trước. Sản điện thương phẩm tăng thì doanh thu bán điện cũng tăng tương ứng.

Trong khi đó, giá vốn kỳ này giảm được 8%, còn 8,3 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 18 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022.

Kỳ này, doanh thu tài chính của DRL tăng 52%, đạt gần 1,5 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty đã tiết giảm được 17% chi phí quản lý doanh nghiệp về mức 1,47 tỷ đồng. Nhờ đó, DRL báo lãi 14,4 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DRL mang về 73,9 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm tương ứng về mức 42,4 tỷ đồng, hoàn thành đến 98% kế hoạch năm. 

Tại thời điểm ngày 30/09/2023, tổng tài sản của DRL đạt 135,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, Công ty có hơn 12,8 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 70,2 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn của DRL cũng còn hơn 12,6 tỷ đồng, giảm 16%; hàng tồn kho giảm nhẹ về 750,8 triệu đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, DRL đã giảm được 23% nợ phải trả, về mức hơn 13,2 tỷ đồng. Điểm tích cực là DRL không có nợ vay, nợ chủ yếu đến từ các khoản thuế, phải trả người lao động,…

Tạm kết phiên giao dịch sáng ngày 17/10, DRL giảm 2,26% về mức 65.000 đồng/CP.

Tác giả: Kiều Trang

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến