Dòng sự kiện:
PV Power: 7 tháng đầu năm, doanh thu giảm 5,7% về 16.672 tỷ đồng
10/08/2022 16:35:04
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã POW - sàn HoSE) tiếp tục công bố bức tranh tài chính suy giảm trong tháng 7 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2022.

PV Power công bố ước tính doanh thu trong tháng 7 đạt 2.210 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ và vượt 22% kế đã đề ra trước đó.

Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 16.672 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 7 tháng đầu năm, PV Power hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu.

Xét về cơ cấu doanh thu, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 là đơn vị đóng góp nhiều nhất với doanh thu 843 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38,1%. Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đứng ở vị trí tiếp theo khi đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 27,2%.

Kết quả kinh doanh trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 của POW (Nguồn: POW).

PV Power cho biết, tháng 7 là thời điểm đầu mùa lũ các hồ thủy điện miền Bắc. Giá thị trường trung bình nửa đầu tháng là khoảng 1.192 đồng/kWh, cao hơn so với năm 2021 (1.017 đồng/kWh), 2020 (907 đồng/kWh) và xấp xỉ năm 2019 (1.221 đồng/kWh).

Về tình hình sản xuất kinh doanh của các nhà máy, Nhà máy điện Cà Mau 1 đã đại tu từ ngày 19/6 (dự kiến đến 03/9 hoàn thành). Do khả năng cấp khí của PV Gas hạn chế nên Cà Mau 1&2 chỉ có thể vận hành một hoặc hai tổ máy của Cà Mau 2 chạy theo sát sản lượng điện Hợp đồng (Qc).

Với Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, đơn vị này được chào giá vận hành trong các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Tuy nhiên, giá thị trường trung bình trong tháng 7 thấp hơn chi phí biến đổi, nên nhà máy chỉ vận hành khi được A0 huy động do thiếu nguồn điện cục bộ khu vực.

Còn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chào giá để vận hành theo sản lượng hợp đồng (Qc) được giao và phát thêm sản lượng khi giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Do giá thị trường nhiều thời điểm thấp hơn chi phí biến đổi dẫn tới nhà máy phát sản lượng thấp hơn Qc được giao.

Với hai nhà máy thuỷ điện Hủa Na và Đăkđrinh, do mực nước hồ của hai nhà máy đang cao và giá thị trường cao hơn giá hợp đồng, nhà máy chào giá để vận hành đạt hiệu quả tối đa. Doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch do nhà máy vận hành vượt sản lượng được giao, và giá thị trường cao hơn kế hoạch.

Về tình hình đầu tư dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, tổ hợp liên doanh nhà thầu Samsung C&T và Lilama đang hoàn tất thiết kế, các thủ tục để khởi công gói EPC. PV Power sẽ tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đám phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Đến tháng 8, PV Power lên kế hoạch doanh thu 1.612 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước và giảm 27% so với tháng 7. Tổng sản lượng điện dự kiến sẽ đạt 966 triệu kWh. Trong tháng 8, công ty sẽ tổ chức thực hiện đại tu nhà máy điện Cà Mau 1, nhà máy thủy điện Đakđrinh, đảm bảo yêu cầu tiến độ. Ngoài ra doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

Lợi nhuận quý II giảm 32,6% về 582,1 tỷ đồng

Trong quý II/2022, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 7.462,39 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 582,1 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,4% về chỉ còn 12,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 19,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 221,4 tỷ đồng về 929 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 83,3%, tương ứng giảm 311,6 tỷ đồng về 62,25 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 8,1%, tương ứng tăng thêm 17,04 tỷ đồng lên 227 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15,4%, tương ứng giảm 36,9 tỷ đồng về 202,28 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 125,91 tỷ đồng lên 0,88 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 125,03 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 14.523,78 tỷ đồng, giảm 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.385,6 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết doanh thu tài chính sụt giảm 72,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 342,9 tỷ đồng về 127,95 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,1%, tương ứng giảm 33,49 tỷ đồng về 334,66 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tài chính giảm do hụt doanh thu tài chính khác khi ghi nhận 0,73 tỷ đồng so với cùng kỳ 306 tỷ đồng, giảm 395,27 tỷ đồng so với cùng kỳ; đối với chi phí tài chính, mặc dù Công ty giảm chi phí lãi vay nhưng bất ngờ ghi nhận tới 38,6 tỷ đồng chi phí tư vấn tái cấu trúc so với cùng kỳ không ghi nhận.

Ngoài ra, tổng lỗ tỷ giá lên tới 82,24 tỷ đồng so với cùng kỳ là 16,67 tỷ đồng, tức tăng lỗ tỷ giá thêm 65,57 tỷ đồng.

Trong năm 2022, PV Power đặt kế hoạch tổng doanh thu 24.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 186,5% kế hoạch năm (kế hoạch lợi nhuận năm 2022 đặt thấp, giảm 64% so với thực hiện năm 2021).

Dòng tiền PV Power ghi nhận âm kỷ lục từ năm 2014 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.508,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 821,4 tỷ đồng, tức giảm 2.330 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 238,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 77,8 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty đã phải giảm lượng tiền mặt để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Theo tìm hiểu, cổ phiếu POW niêm yết trên sàn HoSE từ đầu năm 2019 tới nay. Được biết, kể từ thời điểm niêm yết năm 2019 cũng như dữ liệu Báo cáo tài chính bắt đầu công bố từ năm 2014 tới nay, Công ty chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm. Như vậy, 6 tháng đầu năm với việc ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục 1.508,6 tỷ đồng, đây là giá trị âm kỷ lục từ năm 2014 tới nay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của PV Power tăng 8,9% so với đầu năm lên 57.698,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 30.487,2 tỷ đồng, chiếm 52,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 13.681 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 7.135,3 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 18,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.619,6 tỷ đồng về 7.135,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 135,9%, tương ứng tăng thêm 7.881,6 tỷ đồng lên 13.681 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh phải thu ngắn hạn có dấu hiệu tăng đột biến do phải thu của khách hàng Công ty Mua - Bán điện tăng 5.886,4 tỷ đồng lên 11.150,3 tỷ đồng (đầu năm là 5.263,9 tỷ đồng). Ngoài ra, trả trước cho nhà thầu xây lắp cũng tăng thêm 1.907,5 tỷ đồng lên 2.007,7 tỷ đồng (đầu năm 100,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, về nợ vay, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 3,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 284,6 tỷ đồng lên 8.742,4 tỷ đồng và chiếm 15,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/8, cổ phiếu POW tăng 50 đồng lên 14.050 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : doanh thu , pv power.
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến