Dòng sự kiện:
Quảng Nam chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra 4 khu đô thị của Bách Đạt An
14/10/2021 09:54:52
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 dự án Khu đô thị do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 04 dự án Khu đô thị: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thống nhất Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 16/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án Khu đô thị trên.

Ông Lê Trí Thanh, giao UBND thị xã Điện Bàn tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 04 dự án Khu đô thị: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành, trong đó sử dụng Biên bản kê khai và khối lượng kiểm đếm hiện trạng được xác lập trước đây đã được Thanh tra tỉnh xác định.

Cụ thể, đối với Dự án Khu đô thị 7B mở rộng thì tổng số thửa là 947 thửa dựa trên kết quả đo đạc thửa đất địa chính (năm 2013 và 2015) do Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Trắc địa công trình Quảng Nam - Đà Nẵng đo vẽ và Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình về đo đạc chỉnh lý riêng từng thửa đất.

Tỉnh Quảng Nam thống nhất với kết luận thanh tra về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án Khu đô thị của Bách Đạt An.

Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside thì tổng số thửa là 492 thửa do Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình lập năm 2017 và chỉnh lý năm 2021.

Dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh có 265 thửa dựa trên kết quả đo đạc thửa đất địa chính (năm 2018) do Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình đo đạc. Dự án Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng có 142 thửa dựa trên kết quả kết quả đo đạc thửa đất địa chính năm 2018 và chỉnh lý năm 2021 do Công ty Cổ phần Đo đạc địa chính và Công trình Hưng Bình lập.

Tỉnh Quảng Nam giao Thị xã Điện Bàn có trách nhiệm lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án theo hình thức tổ chức họp trực tiếp đối với tất cả chủ sử dụng đất (cá nhân, hộ gia đình, tổ chức), các cơ quan có liên quan trong khu vực có đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Đảm bảo công khai, minh bạch, trực tiếp, đúng quy trình, quy định. Trường hợp các chủ sử dụng đất không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc có ý kiến khác thì UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm vận động, giải thích, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện (nếu có).

Đồng thời, trước khi thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi phê duyệt phương án; báo cáo phải xác định cụ thể, đầy đủ các nội dung phát sinh. –

Đối với các chủ sử dụng đất bị ảnh hưởng của dự án nhưng chưa kiểm đếm hiện trạng thì UBND thị xã Điện Bàn thực hiện quy trình, thủ tục theo đúng quy 3 định pháp luật. Cụ thể tại dự án Khu đô thị 7B mở rộng: 4 hộ; dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside là có 23 hộ và 2 tổ chức. Đối với phần diện tích đất chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan có liên quan khẩn trương lập các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Những khu đô thị do Bách Đạt An làm chủ đầu tư vẫn còn ngổn ngang.

Đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An, UBND tỉnh yêu cầu sau khi các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, nếu chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn số tiền mà chủ đầu tư đã chi ứng trước thì chủ đầu tư chịu phần chênh lệch và xem như hỗ trợ Nhân dân.

Nếu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn thì chủ đầu tư tiếp tục chi bổ sung để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Đối với diện tích đất còn hiện trạng, chưa thực hiện bồi thường thì thực hiện các bước thủ tục, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Được biết, 1.000 người dân mua đất nền của Công ty Cổ phần Bách Đạt An tại các dự án trên trong những năm qua phải chật vật đi đòi quyền lợi. Dù 3 bản án của TAND các cấp ở Quảng Nam và Đà Nẵng đã ra phán quyết, buộc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối) phải đảm bảo các quyền lợi cho khách hàng; tuy nhiên quyền lợi của người dân vẫn chưa được giải quyết, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

Tác giả: Hoàng Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến