Dòng sự kiện:
Quảng Nam đồng ý gia hạn tiến độ dự án của Công ty An Dương
13/05/2024 08:09:30
Trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện tích còn lại, chủ đầu tư rà soát lập hồ sơ, thủ tục đề xuất phương án để kết thúc dự án.

Thời gian gia hạn thế nào?

Ngày 11/5, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung, khu vực 2, thị xã Điện Bàn có chủ đầu tư Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư hoặc rà soát, điều chỉnh các hồ sơ pháp lý của dự án để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng, kết thúc dự án; thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung (khu vực 2), thị xã Điện Bàn.

Đến hết tháng 9/2024 thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công hoặc hoàn thành thủ tục điều chỉnh pháp lý để nghiệm thu, kết thúc dự án.

Đến hết tháng 12/2024 triển khai thực hiện hoàn thành dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

UBND xã Điện Thắng Trung.

Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương chịu trách nhiệm làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại để đề xuất theo một trong các phương án.

Thứ nhất, trường hợp phần diện tích còn lại là hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì kiên quyết, áp dụng mọi biện pháp để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của khu vực.

Thứ hai, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án.

Thứ 3, trường hợp không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng, không thuộc phạm vi đầu tư hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì xem xét, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng giữ lại chỉnh trang đô thị hoặc giữ nguyên Quy hoạch chi tiết (1/500), điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công sau này. Phần diện tích đất ở khai thác (nếu có) sẽ được dùng để bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Công ty An Dương phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chế độ báo cáo thuế theo đúng quy định và các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của địa phương.

Một góc của dự án.

Chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư xây dựng dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn làm cơ sở quản lý tiến độ thực hiện dự án và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả mục tiêu dự án.

Trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện tích còn lại; phối hợp, yêu cầu chủ đầu tư rà soát lập hồ sơ, thủ tục đề xuất phương án xử lý theo các phương án tại Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh để kết thúc dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức thực hiện việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất, giao đất của dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến