Dòng sự kiện:
Quảng Nam: Vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy được bán đất trái quy định
21/05/2019 18:34:31
Bà Nguyễn Thị Ánh (vợ ông Vũ Ngọc Hoàng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) được chính quyền tỉnh Quảng Nam ưu ái bán "đất vàng" trái quy định, thất thu ngân sách.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại TP Đà Nẵng, vừa có “Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Kết quả kiểm toán cho thấy phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam (100% vốn Nhà nước) đã xuất hiện một số sai phạm. Đặc biệt là liên quan đến lô đất 1.261m2 (Lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Nhiều sai phạm trong chuyển nhượng đất vàng cho vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Theo đó, trước khi cổ phần hóa, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao 2 thửa đất đô thị A51 và A52 trên cho ông tty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài để xây dựng trụ sở làm việc là trái quy định tại Điều 84, Điểm 3 Điều 67 của Luật Đất đai 2003 và địa phương giao đất cho Công ty với hình thức giao đất, không thông qua đấu giá theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2003. Thực tế đến ngày 4/3/2015 Công ty vẫn chưa nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước (mặc dù tỉnh đã cho gia hạn đến tháng 12/2014 và cho phép không tính phạt chậm nộp). Mặt khác, thửa đất này thuộc trường hợp được thuê đất, do đó sau khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần (tháng 4/2015) phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 song Công ty không làm thủ tục chuyển sang thuê đất.

Tháng 5/2016, mặc dù 2 thửa đất này chưa có quyết định giao đất, chưa được UBND TP Tam Kỳ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Công ty đã trình UBND tỉnh Quảng Nam xin chuyển nhượng và được UBND tỉnh chấp thuận (tại Công văn số 2208/UBND-KTN ngày 20/5/2016 do ông Huỳnh Khánh Toàn-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam ký thống nhất cho phép Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam được chuyển nhượng lô đất A51, A52 trên cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ánh- vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Vũ Ngọc Hoàng) mục đích sử dụng đất ở. Song thực tế, ngày 25/4/2016 Công ty đã tự ý lập hợp đồng chuyển nhượng cho bên mua là bà Nguyễn Thị Ánh và đã được Công chứng viên Lê Đạo (nguyên Phó Bí thư Tam Kỳ, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam) là Trưởng phòng công chứng Phú Ninh xác thực.

Như vậy, việc chuyển nhượng trên của Công ty là chưa đủ điều kiện theo quy định tại Điều 188, Luật Đất đai 2013 (chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ là công văn và thông báo giao đất). Ngoài ra, giá trị chuyển nhượng 2 thửa đất trên theo hóa đơn GTGT và Hợp đồng chuyển nhượng là 4,161,3 triệu đồng (hơn 4,1 tỷ đồng) bằng giá UBND TP Tam Kỳ giao cho Công ty tại Thông báo số 123/TB-UBND ngày 3/4/2013 là 3 triệu đồng/m2, thấp hơn giá đất quy định tại thời điểm bán theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 ban hành quy định về giá đất, bảng giá thời kỳ 2015-2018 của UBND tỉnh Quảng Nam là 0,85 triệu đồng/m2 (3,5 triệu đồng/m2 x 1,1 lô góc – 3 triệu đồng/m2), tương ứng 703,55 triệu đồng.

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam đã cho Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam được gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất đến tháng 12/2014 và cho phép không phải nộp tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với 2 thửa đất 1.261m2 (A51 và A52) không đúng thẩm quyền của Luật Quản lý thuế... Không yêu cầu Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam làm thủ tục chuyển sang thuê đất mà chấp thuận cho Công ty chuyển nhượng 2 thửa đất 1.261m2 (A51 và A52) khi Công ty chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái quy định Luật Đất đai 2013 và giá chuyển nhượng giá thấp hơn giá bảng giá đất ban hành hàng năm (2016) của UBND tỉnh Quảng Nam là 703,55 triệu đồng.

Cơ quan kiểm toán cũng xác định, UBND TP Tam Kỳ giao thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) cho Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam không thông qua đấu giá theo quy định tại Luật Đất đai 2003, không ban hành quyết định giao đất, mà giao đất bằng các thông báo, không đúng theo quy định tại Thông tư số 14/2009 và Thông tư số 30/2014 của Bộ TN-MT. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh cho bên mua là bà Nguyễn Thị Ánh khi bản thân doanh nghiệp chuyển nhượng (Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam) chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên-Môi trường TP Tam Kỳ tham mưu cho UBND TP Tam Kỳ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 thửa đất 1.261.m2 (lô A51 và A52) cho bên mua là bà Nguyễn Thị Ánh khi bản thân bên chuyển nhượng chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Nhiều sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp sau CPH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2017, cụ thể: Giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; cho gia hạn tiền sử dụng đất, cho miễn tiền phạt chậm nộp không đúng thẩm quyền đối với thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) không đúng quy định pháp luật đất đai dẫn đến gây thất thu cho NSNN về tiền sử dụng đất; UBND TP Tam Kỳ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ánh khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quy định tại Điều 188, Luật Đất đai 2013 do doanh nghiệp chuyển nhượng (Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn biệt thư được xây dựng

Từ đó, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất đai: Tổ chức thanh tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) cho Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam không đúng quy định Luật Đất đai 2003; không chuyển sang thuê đất sau khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần, cho phép Công ty chuyển nhượng không đúng quy định Luật Đất đai 2013 và giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất quy định tại thời điểm bán của UBDN tỉnh Quảng Nam để xử lý theo quy định của pháp luật. Xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm phát hiện qua kiểm toán, liên quan đến thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52), UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân và tập thể liên quan đối với sai phạm: Bố trí đất ở đô thị có thu tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp sử dụng lâu dài và giao đất không qua đất giá, không đúng quy định của Luật Đất đai 2003; cho phép doanh nghiệp gia hạn nộp tiền, không tính tiền chậm nộp trái thẩm quyền; cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng lô đất trên cho cá nhân (bà Nguyễn Thị Ánh) không đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và giá chuyển nhượng thấp hơn giá UBND tỉnh quy định. Kiểm điểm trách nhiệm giám đốc Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam chuyển nhượng thửa đất khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với UBND TP Tam Kỳ: Kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ; giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ trong việc tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, gia hạn nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật đất đai; Kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ; Phó giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ và Phó trưởng Phòng TN-MT TP Tam Kỳ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua là bà Nguyễn Thị Ánh, khi bản thân doanh nghiệp chuyển nhượng là Cty Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam chưa được cấp quyền sử dụng đất thửa đất, trái quy định của Luật Đất đai.

Được biết, ngày 2/6/2017, ông Nguyễn Minh Nam-Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ ký “Giấy phép xây dựng” số 534/GPXD cấp cho bà Nguyễn Thị Ánh được phép xây dựng công trình nhà ở trên vị trí thửa đất số 52 (Lô A51) + 95 (Lô 52), tờ bản đồ số 31, Khu phố mới Tân Thạnh, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ. Kết cấu nhà 2 tầng (tầng 1; 185,88m2; tổng diện tích sàn: 384,96m2), mô hình thiết kế biệt thự, với chiều cao công trình là 13,788m.

Nhâm Thân - Huy Nguyễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến