Dòng sự kiện:
Sàn giao dịch nợ sẽ hoạt động trước 2026
08/12/2020 11:56:34
Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VAMC phải hoàn thiện việc thành lập, đưa vào vận hành Sàn Giao dịch nợ, mua bán nợ và tài sản cho mọi thành phần kinh tế trước năm 2026.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược này là phát triển VAMC thành trung tâm trong hoạt động xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ và có đủ năng lực, nguồn lực thực hiện mua, bán, xử lý nợ xấu, định giá, đấu giá tài sản.

Theo quyết định của NHNN, giai đoạn 2019-2020, VAMC dự kiến tổng nợ xấu mua lũy kế hết năm 2020 đạt tối thiểu 330.000 tỷ đồng. Trong đó, số mua nợ xấu theo giá trị thị trường đạt tối thiểu 12.000-13.000 tỷ đồng theo giá mua nợ. Từ năm 2019, VAMC mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các TCTD có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3%.

Phạm vi, số lượng nợ xấu mua thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt sẽ được NHNN quyết định, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Đến hết năm 2020, VAMC phải hoàn thành về cơ bản xử lý số nợ xấu đã mua (không tính các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống).

NHNN đặt mục tiêu đưa Sàn giao dịch nợ xấu vào vận hành trước năm 2026 và do VAMC quản lý. Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng trong giai đoạn này, NHNN đặt mục tiêu hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ, trong đó, VAMC là trung tâm xây dựng Đề án thành lập Sàn giao dịch nợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được NHNN phê duyệt thành lập Sàn giao dịch nợ, VAMC sẽ thiết lập, vận hành sàn theo Đề án đã được phê duyệt, đồng thời thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ xử lý nợ AMCs với các thành viên là VAMC và các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của các TCTD (AMC).

Trong giai đoạn 2021-2025, VAMC phải hoàn thiện việc thành lập, đưa vào vận hành Sàn giao dịch nợ. Xây dựng trung tâm dữ liệu về khoản nợ/tài sản tại VAMC, hướng tới việc đề xuất thực hiện triển khai kết nối thông tin với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) và các TCTD nếu đủ điều kiện để tạo nguồn dữ liệu khai thác, lựa chọn xử lý các khoản nợ/tài sản.

Cũng trong giai đoạn này, cơ quan quản lý tiền tệ yêu cầu VAMC hoàn thành chỉ tiêu mua nợ theo giá trị thị trường được phê duyệt, kế hoạch hàng năm hoàn thành vượt chỉ tiêu 5-10%.

Ngoài ra, VAMC phải tăng cường xử lý nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường, tiếp tục xử lý số nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống.

Với giai đoạn tầm nhìn 2026-2030, NHNN đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động của VAMC, hướng tới việc mua, bán nợ và tài sản của mọi thành phần trong nền kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và khai thác tài sản, tư vấn môi giới mua bán tài sản, định giá tài sản...

VAMC cũng được giao nhiệm vụ tiếp tục hình thành và vận hành sàn giao dịch đấu giá trực tuyến nhằm đẩy mạnh hoạt động đấu giá tài sản quản lý, phát triển hoạt động của sàn giao dịch nợ.

Công ty quản lý tài sản này cũng được phép hoạt động đầu tư tài chính, hướng tới xây dựng VAMC thành một định chế có vai trò trung gian thực hiện các dịch vụ như tư vấn tài chính, đối tác xây dựng chiến lược cho các nhà đầu tư trên cơ sở hiểu biết về mục tiêu, các ngành kinh tế, ngành công nghiệp. Công ty được đề xuất thực hiện hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp và mua bán, sáp nhập.

NHNN cho biết sẽ trình các cấp có thẩm quyền bổ sung vốn điều lệ cho VAMC lên 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021 để nâng cao năng lực tài chính và khả năng mua bán nợ.

NHNN cũng đề xuất cho VAMC được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Thắng

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến