Dòng sự kiện:
Sáng 1/11, Nghệ An thêm 24 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca cộng đồng
01/11/2021 08:31:09
Từ 18h00 ngày 31/10 đến 6h00 ngày 1/11, Nghệ An ghi nhận 24 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó, có 1 ca cộng đồng tại huyện Quỳnh Lưu, 23 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: xóm Học Văn, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Ngày 30/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngày 31/10 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân H.Đ.C, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Tân Hải, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.Đ.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân C.V.C, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.G đã được công bố trước đó. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, tối ngày 31/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Tân Hải, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.N.L đã được công bố trước đó. Ngày 28/10 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân H.S.M, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Đ.N đã được công bố trước đó. Ngày 26/10 Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân V.T.D, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 và là con dâu của Bệnh nhân V.T.N được công bố cùng lúc. Ngày 30/10 Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. N.Q.T, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ngày 18/10 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Phong Thịnh, Thanh Chương. Bệnh nhân được cách ly cùng phòng với Bệnh nhân N.Q.T được công bố cùng lúc. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, sáng ngày 1/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân N.T.X, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. Bệnh nhân được cách ly cùng phòng với Bệnh nhân N.Q.T được công bố cùng lúc. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, sáng ngày 1/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân C.X.Q, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, sáng ngày 1/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân từ TP HCM về huyện Nghĩa Đàn ngày 30/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân L.X.N.U, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Phước về huyện Nghĩa Đàn ngày 24/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại nhà và test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân H.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Phước về huyện Nghĩa Đàn ngày 24/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại nhà và test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.D.N, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh An, Thanh Chương. Bệnh nhân từ TP HCM về huyện Thanh Chương ngày 27/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân P.T.N, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Hạnh Lâm, Thanh Chương. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về huyện Thanh Chương ngày 19/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân đã được lấy mẫu 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân C.T.H, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Diễn An, Diễn Châu. Bệnh nhân từ TP HCM về huyện Diễn Châu ngày 29/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân V.T.N, nữ, sinh 1925. Địa chỉ: Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về và là F1 của Bệnh nhân Lang Thị Bích đã được công bố trước đó. Ngày 16/10 Bệnh nhân được cách ly. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.T.A, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Tây Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ TP HCM về huyện Yên Thành ngày 12/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.X.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Tây Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu về huyện Yên Thành ngày 16/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân P.T.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Yên Thành ngày 24/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Yên Thành ngày 24/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân N.T.Q, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ TP HCM về huyện Yên Thành ngày 19/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng Nguyên. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Hưng Nguyên ngày 21/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu, sáng ngày 1/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19.

24. Bệnh nhân C.S.H, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Văn Lợi, Quỳ Hợp. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Quỳ Hợp ngày 27/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 31/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.466 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 758, Yên Thành: 243, Diễn Châu: 220, Quỳnh Lưu: 187, Cửa Lò: 161, Con Cuông: 128, Nghi Lộc: 117, Nam Đàn: 96, Hưng Nguyên: 84, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 72, Đô Lương: 54, Tương Dương: 43, Tân Kỳ: 42, Nghĩa Đàn: 38, Anh Sơn: 35, Thanh Chương: 33, Hoàng Mai: 28, Quỳ Hợp: 27, Thái Hòa: 13, Quỳ Châu: 10.

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.120 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 20 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 326 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 27.151. Phát hiện 379 ca dương tính (376 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính).

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến