Dòng sự kiện:
Sáng 11/12, Nghệ An có 37 ca dương tính với COVID-19, trong đó 5 ca nhiễm cộng đồng
11/12/2021 07:39:27
Từ 18h00 ngày 10/12 đến 6h00 ngày 11/12, Nghệ An ghi nhận 37 ca dương tính mới với COVID-19 tại 8 địa phương. Trong đó, có 5 cộng đồng, 32 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân D.T.P, nữ, sinh năm 1956. Địa chỉ:Thôn Lâm Trường, Tiền Phong, Quế Phong. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 11/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

2. Bệnh nhân N.T.S, nữ, sinh năm 1983. Địa chỉ: Thôn Lâm Trường, Tiền Phong, Quế Phong. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 11/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân M.T.G, nữ, sinh năm 1990. Địa chỉ: Thôn Lâm Trường, Tiền Phong, Quế Phong. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 11/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng

4. Bệnh nhân L.T.P.H, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Khối Sơn Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 11/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân L.T.T.U, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, Tương Dương. Ngày 10/12 Bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến TYT xã Tam Đình khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 1986. Địa chỉ: Thôn Lâm Trường, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân nằm trong khu phong toả. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân L.T.C, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. Bệnh nhân L.Q.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân V.T.A, nam, sinh năm 2006. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân B.H.Đ, nam ,sinh năm 2008. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân B.H.Đ, nam, sinh năm 2004. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.H.Đ đã được công bố cùng ngày. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh năm 2004. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.Y đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân L.T.G, nữ, sinh 2007. Địa chỉ:Thôn 4,xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu.

14. Bệnh nhân L.V.N, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thôn 4,xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu.

15. Bệnh nhân B.T.T.V, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: thôn 8, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân T.Đ.T, nam, sinh 1960. Địa chỉ: thôn Thanh Đoài, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân T.K.V, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: thôn Thanh Đoài, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân N.T.Đ, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: thôn Thanh Đoài, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân H.Q.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: thôn Thanh Đoài, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân B.A.K, nam, sinh 2017. Địa chỉ: thôn 8, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân B.T.Đ, nam, sinh 2012. Địa chỉ: thôn 8, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân L.V.C, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại TTGDTX huyện Tương Dương. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi.

23. Bệnh nhân N.T.H.A, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Bến Thủy, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sốt.

24. Bệnh nhân N.N.H, nam, sinh 1997. Địa chỉ: xóm Xuân Hồ, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, mất vị giác.

25. Bệnh nhân L.T.A, nam, sinh năm 2008. Địa chỉ: K Bản Bon, TT Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho.

26. Bệnh nhân H.D.A, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Khối Sơn Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân Đ.T.M.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT phường Hòa Hiếu. Bệnh nhân không có triệu chứng.

27. Bệnh nhân H.T.M.T, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: thôn Thanh Đoài, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng. 28. Bệnh nhân Đ.V.H, nam, sinh 1965. Địa chỉ: thôn Thanh Đoài, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân H.T.N, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: thôn Thanh Đoài, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân P.T.S, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 5, Diễn Lâm, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 9/12. Bệnh nhân đã được cách ly tại TYT Diễn Lâm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân C.V.B.N, nam, sinh 2011. Địa chỉ: xóm 10, Diễn Thành, Diễn Châu. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 8/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

32. Bệnh nhân C.T.T.A, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: xóm 10, Diễn Thành, Diễn Châu. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 8/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt 38 0C.

33. Bệnh nhân Đ.T.S, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: xóm 10, Diễn Thành, Diễn Châu. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 8/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. Bệnh nhân N.T.Y, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: xóm 12, Diễn Yên, Diễn Châu. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 7/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân H.T.C, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Xóm 3, Diễn Yên, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 7/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân M.T.C, nữ, sinh năm 1986. Địa chỉ: Tam Hợp, Tri Lễ. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về từ ngày 02/12. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại xã. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân Đ.N.L, nữ, sinh năm 2002. Địa chỉ: thôn Hồng Long, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 4/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến