Dòng sự kiện:
Sáng 16/11, Nghệ An có 38 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 ca cộng đồng
16/11/2021 08:22:26
Từ 18h00 ngày 15/11 đến 6h00 ngày 16/11, Nghệ An ghi nhận 38 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương. Trong đó có 4 ca cộng đồng, 2 ca trong khu vực phong toả, 32 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân Đ.Q.Â, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 1, Mỹ Sơn, Đô Lương. Ngày 15/11, Bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, rát họng, sốt nhẹ nên đến TYT khai báo. Tại đây, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Ung bướu. Tối ngày 15/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân H.T.N, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Quyết Chiến, xã Khánh Hợp, Nghi Lộc. Ngày 15/11, Bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, chảy mũi nên lên TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.D.A, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Quyết Chiến, xã Khánh Hợp, Nghi Lộc. Nghề nghiệp: Còn nhỏ. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân H.T.N, được công bố cùng lúc. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Nam Nhân Hoà, xã Nghi Thuận, Nghi Lộc. Ngày 15/11, Bệnh nhân đến TYT Nghi Thuận test nhanh cho kết quả Dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.Q, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Chính, TP.Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.Đ.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại Khách sạn Thượng Hải. Ngày 15/11, Bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân H.K.L, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm Tân Mùng, Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 15/11, Bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau họng nên được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là con gái, F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 15/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân L.V.B, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 15/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân T.V.H, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Nghi Phương, Nghi Lộc. Nghề nghiệp: Tự do. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 15/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân T.T.Y, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của T.A.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 15/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: xã Nghi Phương, Nghi Lộc. Nghề nghiệp: Nông nghiệp. Bệnh nhân là F1 của T.A.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 15/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân Đ.Đ.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Đ.Đ.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Ngày 15/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân L.T.N , nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là con gái, F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà . Ngày 15/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại trường THCS Châu Bình. Ngày 15/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà . Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân N.T.D , nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà . Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân.N.Đ.T, nam, sinh 1968. Địa chỉ: quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại trường THCS Châu Bình. Ngày 15/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân L.V.D, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.T.T.L, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà . Ngày 15/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân N.Q.T , nam, sinh 1940. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân F1 của Bệnh nhân N.T.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu. Ngày 15/ 11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng ngày 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân L.T.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Bản Ca, Quang Phong, Quế Phong. Nghề Nghiệp: Tự do. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Nghệ An ngày 13/11. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân L.V.K, nam sinh 2000. Địa chỉ: Bản Ca, Quang Phong, Quế Phong. Nghề Nghiệp: Tự do. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Nghệ An ngày 13/11. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân M.T.V, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Na Cầy, Tiền Phong, Quế Phong. Nghề nghiệp: Tự do. Bệnh nhân đi Bình Dương về đến Nghệ An đến khai báo y tế ngày 14/11. Sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi.Tối ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân Q.V.H, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Pù Duộc, Đồng Văn, Quế Phong. Nghề Nghiêp: Tự do. Bệnh nhân đi Bình Dương về đến Nghệ An ngày 03/11. Bệnh nhân đến khai báo y tế. Sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 15/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Giếng Cắm, Cắm Muộn, Quế Phong. Nghề nghiệp: Tự do. Bệnh nhân đi Bình Dương về đến Nghệ An ngày 03/11. Bệnh nhân đến khai báo y tế. Sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 15/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân T.V.N, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là phụ xe tuyến Nghệ An - Sài Gòn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại Con Cuông. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân H.V.N, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là phụ xe tuyến Nghệ An - Sài Gòn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại Con Cuông. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân V.T.V, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Đồng Tâm, Thạch Ngàn, Con Cuông. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Con Cuông ngày 7/11. Ngay sau khi về đến địa phương, Bệnh nhân đã khai báo y tế và được cách ly tại nhà. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân P.V.C, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xã Tây Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xã Tam Đình, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Ngay sau khi về đến điểm chốt TTYT Tương Dương, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân K.T.L, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Ngay sau khi về đến điểm chốt TTYT Tương Dương, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Ngay sau khi về đến điểm chốt TTYT Tương Dương, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân K.T.G, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Ngay sau khi về đến điểm chốt TTYT Tương Dương, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân V.V.H, nam, sinh 1980. Địa chỉ: bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả, cạnh nhà Bệnh nhân L.V.D đã được công bố trước đó. Ngày 15/11, Bệnh nhân được TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. Bệnh nhân P.V.K, nam, sinh 1960. Địa chỉ: bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả, cạnh nhà Bệnh nhân L.V.D đã được công bố trước đó. Ngày 15/11, Bệnh nhân được TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. Bệnh nhân N.L.L.N, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xã Kỳ Tân, Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tân Kỳ ngày 07/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. Bệnh nhân P.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ Vũng Tàu về đến Tân Kỳ ngày 11/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. Bệnh nhân V.T.H.A, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, Con Cuông. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Con Cuông ngày 07/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 15/11, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến