Dòng sự kiện:
Sáng 22/11, Nghệ An có 45 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 ca nhiễm cộng đồng
22/11/2021 08:32:45
Từ 18h00 ngày 21/11 đến 6h00 ngày 22/11, Nghệ An ghi nhận 45 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương. Trong đó có 4 ca cộng đồng, 41 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhânV.V.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là lái xe đường dài đi từ Bình Dương về Nghĩa Đàn. Bệnh nhân được theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.Đ.D, nam, sinh 1976. Địa chỉ: TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân tiếp xúc với Bệnh nhân V.V.T được công bố cùng lúc. Ngay sau khi Bệnh nhân V.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân T.T.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân tiếp xúc với Bệnh nhân V.V.T được công bố cùng lúc. Ngay sau khi Bệnh nhân V.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân V.Đ.T, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Thuận Yên, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau họng đến nhập viện tại khoa Nội tổng hợp – Trung tâm y tế Tân Kỳ và được làm test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 21/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân H.M.V, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.T.H.T, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân P.C.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ:Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân P.C.A, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân P.T.T.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.H.N, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T.M đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân N.N.T, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Đ.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

14. Bệnh nhân L.N.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Bình Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.K.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân N.V.N, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Hương, Quỳnh Lưu. Địa chỉ tạm trú: Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.T.V, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân T.H.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân P.V.G.B, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.X đã được công bố trước đó. Bệnh nhân Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân H.P.T, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.P.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân H.T.T.A, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.P.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân L.T.C, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.B.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.G.H, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân N.T.V, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân N.T.D, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân N.Đ.Q, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Đông Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.B.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Cửa Lò ngày 19/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân N.T.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Tiến Kỳ, Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Tân Kỳ ngày 18/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân L.B.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Tiến Kỳ, Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tân Kỳ ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân P.A.K, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Tây Ninh về đến Tân Kỳ ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. Bệnh nhân V.T.L, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Xuân, Hoàng Mai. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến TX Hoàng Mai ngày 21/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. Bệnh nhân N.T.A, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Nam Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Yên Thành ngày 19/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Đức Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Yên Thành ngày 19/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. Bệnh nhân S.T.H, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Hà Nội về đến Quế Phong ngày 17/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

39. Bệnh nhân N.T.H.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Bồi Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Đô Lương ngày 12/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40. Bệnh nhân N.H.M.A, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Bồi Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Đô Lương ngày 12/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. Bệnh nhân M.V.L, nam, sinh 1990. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là lái xe đường dài từ TP HCM về. Sau khi về địa phương Bệnh nhân đến BVĐK Quang Thành test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. Bệnh nhân L.T.P.N, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Phường Liêm Chỉnh, Thành Phố Đà Nẵng. Bệnh nhân cùng đoàn của Công ty về làm việc tại Con Cuông. Ngày 20/11Bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Tân Long, Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Tân Kỳ ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. Bệnh nhân N.L.Đ.A, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Kỳ Tân, Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Tân Kỳ. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

45. Bệnh nhân N.L.T.T, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Kỳ Tân, Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Tân Kỳ. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến