Dòng sự kiện:
Sáng 9/12, Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng
09/12/2021 08:18:14
Từ 18h00 ngày 8/12 đến 6h00 ngày 9/12, Nghệ An ghi nhận 38 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó, có 10 ca cộng đồng, 28 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.V.L, nam, sinh 1990. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: xóm Thượng Khê, Hưng Tây, Hưng Nguyên. Bệnh nhân làm việc tại khối 4 thị trấn Diễn Châu. Ngày 8/12 Bệnh nhân nghe tin cơ quan vợ có người test nhanh dương tính nên trên đường đi làm về ghé qua BVĐK Cửa Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: sổ mũi.

2. Bệnh nhân T.T.K, nữ, sinh1969. Địa chỉ: Ngọc Minh, Diễn Ngọc, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 và là vợ của Bệnh nhân P.V.T đã được công bố ngày 8/12. Ngay sau khi chồng Bệnh nhân có kết quả dương tính, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Thượng Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là công nhân công ty may An Hưng (Yên Thành), ngày 8/12 được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: Đau đầu, sổ mũi.

4. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: xóm 2, Bắc Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là công nhân công ty may An Hưng (Yên Thành), ngày 8/12 được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng khàn tiếng.

5. Bệnh nhân T.T.Đ, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xuân Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là công nhân công ty may An Hưng (Yên Thành), ngày 8/12 được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

6. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh năm 1979. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân Là F1 của Bệnh nhân L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm có kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân L.V.Q, nam, sinh năm 2003. Địa chỉ: Na Chạng ,Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân Là F1 của Bệnh nhân L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm có kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. Bệnh nhân L.T.Y, nữ, sinh năm 2012. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân Là F1 của Bệnh nhân L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm có kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân L.V.P, nam, sinh năm 2011 Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân Là F1 của Bệnh nhân L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm có kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân L.T.N.H, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Na Chạng,Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân Là F1 của Bệnh nhân L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm có kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân P.T.A.T, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 8/12 Bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng trong khu phong tỏa và cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1938. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 8/12 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, mệt mỏi, khó thở.

13. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 8/12 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, mệt mỏi, khó thở.

14. Bệnh nhân V.X.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.Q.C đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh năm 1990. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân Là F1 của V.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh năm 1988. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân Là F1 của V.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân T.T.S, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.B.T được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, ngạt mũi.

18. Bệnh nhân H.T.N, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, ngạt mũi.

19. Bệnh nhân L.B.T, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân C.T.T được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân V.T.H, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân C.T.T được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1965. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.C được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.C được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân T.T.B.H, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Sổ mũi.

25. Bệnh nhân C.Đ.Q, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Diễn Trường, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Đ.T được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

26. Bệnh nhân P.T.V.A, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Khối 6, Trung Đô, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Đ.T đã được công bố trước đó . Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Đau họng, mệt mỏi.

27. Bệnh nhân P.T.T.M, nữ, sinh 1948. Địa chỉ: Khối 6, Trung Đô, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Đ.T đã được công bố trước đó . Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Đau họng, mệt mỏi.

28. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Bến Thủy, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.H.P đã được công bố trước đó . Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân S.T.N.A, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân S.T.H.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân V.T.B.A, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân V.T.K, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

32. Bệnh nhân L.T.K.T, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.C.K đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, ho.

33. Bệnh nhân H.T.Đ, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.K đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, ho, mệt mỏi.

34. Bệnh nhân S.V.H, nam, sinh 1963. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân S.H.N đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân L.T.C, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân S.H.N đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân H.V.H, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Hoa Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 3/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân N.T.Y, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Đức Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 2/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Diễn Mỹ, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 2/12. Bệnh nhân được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến