Dòng sự kiện:
Sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu hết ngày 30/6/2025
20/07/2021 19:54:05
Lộ trình sắp xếp lại TTGD cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được Bộ tài chính ban hành Thông tư 57/2021/TT-BTC.

Theo đó, Điều 4 Thông tư này quy định, chậm nhất đến hết 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu theo quy định:

- Tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu đã niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 20/7/2021.

Sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu hết ngày 30/6/2025. (Ảnh minh họa: KT)

- Trước ngày 01/7/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết.

- Từ ngày 01/7/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết.

- Từ ngày 01/7/2023 - 31/12/2023: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Từ ngày 01/01/2025 - 30/6/2025: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Tác giả: PV

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến