Dòng sự kiện:
Sông Đà 1.01 sẽ có thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị?
05/07/2023 10:14:12
Hiện bà Vũ Thị Thúy đang nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC).

Tuy nhiên, tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch HĐQT của công ty đại chúng và công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần biểu quyết sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Như vậy, để làm đúng quy định, bà Vũ Thị Thúy lựa chọn thôi chức Chủ tịch HĐQT. Sau khi được thông qua, bà Thúy chỉ còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật tại Sông Đà 1.01.

Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01 cũng dự kiến bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Tạ Văn Trung và bầu bổ sung thêm 2 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.

Ngoài ra, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Sông Đà 1.01 cũng được làm rõ trong tài liệu này. Theo đó, trong năm 2023, Sông Đà 1.01 đặt mục tiêu sẽ tiếp tục thúc tiến các thủ tục để khởi động lại việc xây dựng hoàn thiện dự án Vinafor. Đồng thời sẽ thay đổi tên thương mại của dự án thành Elite Tower.

Dự án Hanoi Landmark 51 do Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, đối với những dự án đã hoàn thiện phần xây dựng, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc tồn đọng, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và quản lý các hạng mục đúng với vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư. Tuy nhiên, những nội dung trên chưa được thông qua do ngày 28/6 vừa qua, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nhưng bất thành do chỉ có 10,56% cổ đông đăng ký tham gia đại hội.

Theo quy định, nếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần 2. Cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 3 của Sông Đà 1.01 sẽ được tổ chức vào khoảng 18/7 tới. Trên thị trường tài chính, giới đầu tư và cổ đông thường rất quan tâm đến việc các doanh nghiệp, ngân hàng thay đổi lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bởi sẽ tác động lên giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, sự thay đổi nhân sự cấp cao tại hầu hết các đơn vị đều được đánh giá là hoạt động bình thường, nhất là trước thềm Đại hội đồng cổ đông. Bởi có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thay thế bắt buộc như: đến tuổi nghỉ hưu, lý do cá nhân v.vv...

Có một điểm chung giữa sự thay đổi này là dù có rời khỏi vị trí cao nhất tại doanh nghiệp nhưng trên thực tế họ vẫn là người hoạch định các chiến lược then chốt của công ty.  

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến