Dòng sự kiện:
Sửa các luật liên quan đất đai: Khắc phục sơ hở, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng
11/02/2023 06:34:29
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần chủ động lưu ý rà soát các luật có liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai để khắc phục những sơ hở, bất cập…

Dự kiến xây dựng 21 dự án luật, pháp lệnh

Ngày 10/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về công tác chuẩn bị lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Tại buổi làm việc, trình bày Báo cáo tình hình và tiến độ chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết trong năm 2023, Chính phủ dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 21 dự án.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo.

Trong đó, tại Kỳ họp thứ 5 dự kiến có 16 dự án, trình Quốc hội thông qua 6 dự án, là các dự án đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự. Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp đối với 2 dự án là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Trình Quốc hội cho ý kiến đối với 8 dự án là Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 6 dự kiến có 13 dự án, gồm: Trình Quốc thông qua 8 dự án, là các dự án đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Trình Quốc hội cho ý kiến đối với 05 dự án là Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Về đề xuất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết dự kiến sẽ trình Quốc hội 13 dự án, trong đó có 05 dự án được gối từ năm 2023 và 8 dự án mới là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Công chứng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật Dân số (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi).

Tránh làm gấp gấp ảnh hưởng đến chất lượng dự án

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao các cơ quan trong việc chuẩn bị báo cáo về việc chuẩn bị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và dự kiến các công việc triển khai trong thời gian tới.

Trên cơ sở các nội dung trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối trong lĩnh vực này tham mưu cho Chính phủ để khẩn trương hoàn thiện Tờ trình về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh Chương trình năm 2023 để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/3 để tổ chức thẩm tra theo quy định.

Đồng thời, cần tiếp tục rà soát các nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2023 và đề xuất đưa vào chương trình của năm 2023 và 2024. Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ để đôn đóc các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình bảo đảm tiến độ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận nội dung làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý cân đối số lượng các dự án luật, pháp luật để đưa vào chương trình hàng năm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ lập pháp trong đó có sự điều hòa, phối hợp, có tính đến tính hợp lý, khả thi, gối đầu giữa các năm để tránh dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan chủ trì thẩm tra vào một kỳ họp Quốc hội hay một năm, để tránh quá tải cho các cơ quan hay làm gấp gáp mà ảnh hưởng đến chất lượng dự án.

Đối với các dự án cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, đối với các dự án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để trình lại gồm dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tưu vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần chủ động lưu ý rà soát các luật có liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai, các dự án cần phải sửa đổi, bổ sung để khắc phục những sơ hở, bất cập tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu để đưa vào chương trình các dự án luật cần sửa đổi bổ sung để thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì làm việc với các cơ quan để cho ý kiến về dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, dự kiến đề cương báo cáo, các nội dung cần tổng kết, đánh giá.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến