Dòng sự kiện:
Sửa đổi phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
19/09/2018 07:39:21
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hiện nay, đối với giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH), Thông tư 26/2013/TT-NHNN mới chỉ quy định các mức phí thanh toán bằng VND thông qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao và Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp. Tuy nhiên, theo kế hoạch NHNN đang nâng cấp hệ thống TTĐTLNH, bổ sung thêm cấu phần thanh toán ngoại tệ. Do đó, để đảm bảo việc vận hành hệ thống TTĐTLNH với các cấu phần nghiệp vụ thì việc nghiên cứu sửa đổi Thông 26/2013/TT-NHNN bổ sung quy định về mức thu phí dịch vụ thanh toán ngoại tệ qua hệ thống TTĐTLN là hết sức cần thiết.

Theo dự thảo, Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 26 được sửa đổi, bổ sung như sau: Bổ sung mục 1.3 “Phí xử lý kết quả quyết toán ròng từ các Hệ thống khác” và mục 1.4 “Phí giao dịch thanh toán ngoại tệ” vào mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống TTĐTLNH”; sửa đổi, bổ sung mục 3 “Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước” tại phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước”, cụ thể:


Theo báo Chính Phủ

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến