Dòng sự kiện:
Tập đoàn Gelex phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu trả cổ tức
20/10/2021 10:35:48
Việc Gelex phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu là để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu, với tỉ lệ 9%.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa ban hành Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông, theo tỉ lệ thực hiện quyền 100:9, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn lực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2020. Thời gian thực hiện ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban, dự kiến hoàn tất trong quý IV/2021.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất lựa chọn Công ty Chứng khoán VIX làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai phương án trên.

Tính đến 31/12/2020 Gelex còn 1.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 76 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 77 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu và 13 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Theo báo cáo cáo tài chính bán niên 2021, Gelex đạt doanh thu gần 13.110 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh chính về thiết bị điện tăng trưởng hơn 59% lên gần 9.669 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 812,3 tỷ đồng, tăng trưởng 93,2%.

Trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu 28.540 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.012,4 tỷ đồng, Gelex đã hoàn thành 78,8% kế hoạch.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Gelex đạt 47.870 tỷ đồng, tăng hơn 20.700 tỷ so với đầu năm.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến