Dòng sự kiện:
Tháng 1, tổng thu ngân sách ước đạt 183,5 nghìn tỷ đồng
29/01/2022 20:20:40
Trong tháng 1/2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 183,5 nghìn tỷ đồng, bằng 13% dự toán năm; tổng chi ngân sách ước đạt 113,9 nghìn tỷ đồng.

Tháng 1/2022, thu ngân sách ước đạt 13% dự toán năm. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1-2022 ước tính đạt 183,5 nghìn tỷ đồng, bằng 13% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 151,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,9% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,8% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,2% dự toán.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, bằng 11,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 30,6 nghìn tỷ đồng, bằng 14,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,9%; thu thuế thu nhập cá nhân là 15 nghìn tỷ đồng, thu về nhà, đất 21,7 nghìn tỷ đồng.

Cũng trong tháng 1/2022, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 113,9 nghìn tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7%; chi đầu tư phát triển 12,9 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5%...

Chi ngân sách nhà nước bảo đảm nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh.

Tác giả: Hương Thủy

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến