Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Tiếp nhận thông tin phản ánh dư luận xã hội qua đường dây nóng
03/03/2018 18:20:14
Theo quy định mới của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa, tỉnh này đã thành lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành quy định về việc tiếp nhận thông tin phản ánh dư luận xã hội của quần chúng nhân dân qua đường dây nóng từ ngày 1/3/2018.

Theo đó, những thông tin được tổng đài tiếp nhận là phản ánh của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm đến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dưng hệ thống chính trị tại các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

 

Ảnh minh họa

Ngoài ra, đường dây nóng sẽ nhận những phản ánh về việc làm tốt, không tốt, vi phạm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế, uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị; các biểu hiện diễn biến về tư tưởng, văn hóa của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp…

Tuy nhiên, tổng đài này sẽ không tiếp nhận đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

Cũng theo nội dung quy định này, tổng đài chỉ tiếp nhận cuộc gọi trực tiếp trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ, ngày lễ, tổng đài sẽ tiếp nhận các cuộc gọi dưới hình thức thông qua hộp thư thoại.

Các thông tin được tiếp nhận qua tổng đài sẽ được ghi âm đầy đủ, lưu trữ vào phần mềm chuyên dụng và được giữ bí mật tuyệt đối.

Về nguyên tắc tiếp nhận thông tin, quy định nêu rõ: Việc tiếp nhận thông tin phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục; Người cung cấp thông tin cần nêu rõ họ tên, địa chỉ liên lạc và được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ.

Tổng đài sẽ từ chối tiếp nhận thông tin đối với các trường hợp: Người cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp không rõ ràng, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, nội dung các cuộc gọi đến đường dây được bộ phận xử lý thông tin dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, phân loại các thông tin theo từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị, theo mức độ, tần suất cuộc gọi.

Định kỳ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các luồng dư luận xã hội phản ánh đến Thường trực Tỉnh ủy. Đối với các thông tin có tính chất, mức độ cấp thiết thì báo cáo theo chế độ “Khẩn”.

Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị phục vụ kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Ngược lại, người cung cấp thông tin không đúng sự thật, lợi dụng việc cung cấp thông tin qua đường dây tiếp nhận thông tin để vụ lợi, gây rối, quấy nhiễu hoặc làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, uy tín của người khác tùy theo mức độ sai phạm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh dư luận xã hội.

- Số máy: 0886.145.145.

- Địa chỉ email: tiepnhanthongtin@thanhhoa.gov.vn

Lương Diễn

 

 

 


Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến