Dòng sự kiện:
Thanh tra Bộ Tài chính: ACV lộ 'chồng chất' sai phạm về tài chính
13/04/2019 14:23:41
Với những sai phạm sau khi thực hiện thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phải nộp về ngân sách Nhà nước số tiền gần 322 tỷ đồng.

Mới đây, Thanh tra Bộ Tài chính đã có Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-TTr ngày 03/7/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty mẹ - Tổng công ty và 04 doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, gồm: Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất; Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam; Công ty Cổ phần Dịch vụ mặt đất Sài Gòn và Công ty Cổ phần Dịch vụ mặt đất Hà Nội từ ngày 11/7/2018 đến ngày 26/8/2018.

Ảnh minh họa.

Qua Thanh tra, hàng loạt bất cập của các doanh nghiệp trên về công tác quản lý công nợ đã được chỉ rõ, cụ thể:

Về số nợ phải thu, tại 5 doanh nghiệp được thanh tra, có 4 doanh nghiệp được thanh tra cuối năm 2017 chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận đầy đủ nợ phải thu với số tiền hơn 943 tỷ đồng (chiếm 11,8% tổng nợ phải thu).

Nguyên nhân được theo báo cáo của các đơn vị, chủ yếu là do các đơn vị đã gửi bản xác nhận nợ. Nhưng đến thời điểm 31/12/2017, các khách hàng nợ chưa gửi lại cho các đơn vị. Một số khách hàng chủ yếu là các hãng hàng không nước ngoài đã gửi biên bản xác nhận nợ nhưng các hàng này không gửi lại hoặc không thể liên hệ được với khách hàng do đã thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh…

Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) chưa kịp thời xử lý để thu hồi hơn 16 tỷ đồng là khoản tiền đã ứng và thanh toán cho các nhà thầu của một số hạng mục đã dừng thi công, làm phát sinh các khoản nợ không có khả năng thu hồi…

Đáng chú ý, các doanh nghiệp có tình trạng thực hiện xóa nợ phải thu khó đòi chưa đúng quy định, phân loại nợ quá hạn chưa đúng, dẫn đến trích lập dự phòng vượt mức quy định…

Về số nợ phải trả, qua thanh tra, phát hiện có 4/5 doanh nghiệp đến cuối năm 2017 chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ nợ phải trả với số tiền trên 4,8 tỷ đồng, chiếm 21,3% nợ phải trả.

ACV chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận nợ số tiền 4.832.185.121.890 đồng, chiếm 22,2% nợ phải trả, đây là các khoản phải trả liên quan đến tài sản khu bay (tài sản nhà nước).

Ngoài ra, có 2/5 doanh nghiệp được thanh tra có nợ phải trả quá hạn số tiền trên 2,1 tỷ đồng, trong đó: Công ty mẹ - Tổng công ty số tiền 1.048.610.120 đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) số tiền 1.099.131.540 đồng.

Trước kết quả trên, đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị chỉ đạo thực hiện đối chiếu, đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Tổng công ty. Thực hiện xóa nợ phải thu hồi đúng theo quy định và kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có luên quan theo quy định hiện hành.

Bất cập trong hạch toán

Kết luận Thanh tra chỉ rõ ‘Công ty mẹ - Tổng công ty chưa hạch toán riêng các khoản thu, chi từ hoạt động khu bay và từ kinh doanh của ACV đãn đến hạch toán chưa đúng doanh thu hoạt động khu bay (tài sản giữ hộ nhà nước) và doanh thu hoạt động của Công ty mẹ - tổng công số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty mẹ - Tổng công ty, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không Việt Nam (ACSV) và SASCO hạch toán tăng không đúng chi phí số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, ACV chiếm hơn 7 tỷ đồng, SASCO hơn 3,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 3 doanh nghiệp trên cũng hạch toán thiếu, không đúng lợi nhuận số tiền lên đến trên 19 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra kiến nghị chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong việc theo dõi và hạch toán tài sản cố định với các trường hợp đủ điều kiện hạch toán tăng nguyên giá tài sản và thời gian trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành.

ACV quản lý quỹ đất khủng

Thực tế kiểm kê tại thời điểm 31/12/2017 cho thấy, Tổng công ty đang quản lý, sử dụng 54 địa chỉ đất với tổng diện tích 32.884.414,12m2.

Theo báo cáo của Tổng công ty, tổng diện tích đất thuê trả tiền hàng năm là 1.462.065,37m2. Từ thời điểm cổ phần hóa, Tổng công ty chưa nộp tiền thuê đất với tổng diện tích 108,369,0m2, tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tạm xác định phải nộp để hạch toán vào chi phí số tiền hơn 77 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra kiến nghị các đơn vị thực hiện kê khai và nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền xác định là trên 321 tỷ đồng.

ACV nhiều sai phạm vẫn được đề xuất giao thực hiện nhà ga T3

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, đồng ý đề xuất giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ga T3.

Theo đại diện Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong 21 cảng đang được giao ACV quản lý, khai thác, cung cấp chuỗi dịch vụ hàng không liên tục từ khu bay, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách. Vì vậy, việc để ACV đầu tư và khai thác thêm 1 nhà ga tại Tân Sơn Nhất không chỉ bảo đảm nguyên tắc mỗi cảng hàng không, sân bay chỉ có một người khai thác mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác hiệu quả, đồng bộ dây chuyền phục vụ với các nhà ga T1, T2 hiện có, tối ưu và nâng cao hiệu quả dự án và các công trình mà ACV đã đầu tư và đang khai thác.

Theo Môi trường và Đô thị

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến