Dòng sự kiện:
Thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hàng loạt doanh nghiệp
28/10/2021 06:41:10
Các đoàn công tác sẽ kiểm tra việc chuyển đổi mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019.

Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc quản lý của các Bộ, ngành như Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Thời kỳ thanh tra từ 2011-1019. Tuy nhiên, khi cần thiết đoàn công tác có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn thanh tra gồm 11 người, có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo Nội dung quy định và Kế hoạch tiến hành thanh tra được Tổng thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật hiện hành

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến