Dòng sự kiện:
19/04/2019 21:56:28
Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ thế kỷ 19 Nhật Bản tổ chức lễ thoái vị của Nhật hoàng.
1 2 3 4 5